Miejcie nadzieję - nuty.pdf

(36 KB) Pobierz
tekst: Adam Asnyk
MIEJCIE NADZIEJĘ
Voice
Piano
4
4
4
5
Mie jcie na dzie ję
Nie tę li chą ma
rną
Co rdzeń spró
chnia
ły
wwą tły kwiat u
Vo.
bie
ra
Lecz tę nie
zło mną, któ ra tkwi jak
zia
no
Przy szłych po
świę ceń wdu szy bo ha
Pno.
9
Vo.
te
ra.
Mie jcie o
dwa gę
nie tę je dno
dnio wą,
co wro zpa
czli
wym prze dsię wzię ciu
Pno.
13
Vo.
pry ska
lecz tę, co
wie cznie zpo dnie sio ną
gło wą
nie da się
ze pchnąć ze swe go sta no
wi ska.
Pno.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin