Orędzia Maryi i Jezusa z Trevignano Romano (21.04.2016-29.08.2017).pdf

(4707 KB) Pobierz
o. Flavio Ubodi
Osuszę
wasze
łzy
Przesłania
z Trevignano Romano
tłumaczenie
Anna Kot
Wydawnictwo Esprit
2021
Przesłania
Uwagi do tekstu
Przedstawiamy
przesłania
od pierwszego, z
21
kwiet-
nia
2016
roku, do
końca
sierpnia
2017
roku, tak jak
zostały
zapisane przez
Gisellę
po objawieniach, któ-
rych
była adresatką.
to objawienia prywatne, a zatem, jak to
zostało
zaznaczone we
Wstępie, choć dotyczą całej
ludzko-
ści,
nie
zobowiązują
w sumieniu do przyjmowania
ich z
wiarą.
Ogromna
większość objawień
i
przesłań
z Tre-
vignano Romano pochodzi od Maryi, nieliczne od
Jezusa i Boga Ojca za
każdym
razem
oznaczone.
Część przesłań, według
uznania redaktora,
została
opatrzona krótkim wprowadzeniem dla
podkreślenia
pewnych elementów czy
okoliczności
objawienia
uży·
tecznych do ich
pełniejszego
zrozumienia. Niektóre
(wyróżnione kursywą)
z tych komentarzy
służą wyjaś­
nieniu -
bezpośrednio słowami widzącej
- jak
wyglą­
da Matka
Boża
podczas
objawień, podkreślają
pewne
szczególne zachowania na tle innych
objawień bądź
też zdają relację
na
przykład
z poszczególnych zna-
ków
towarzyszących
zdarzeniu.
49
Przy niektórych
przesłaniach
prorockich opisane
zostały
wiarygodne
ślady
ich
późniejszego spełnie­
nia. Redaktor
ograniczył się wyłącznie
do wybranych
przykładów. Jednocześnie zachęca
czytelników, by
osobiście
sprawdzili ich
wiarygodność, zasięgając
bezpośrednio wiadomości
o tym, co
się wydarzyło
i co nadal
się
dzieje w wymienionych krajach. Fakt,
że różne przesłania już się urzeczywistniły,
wskazuje
na ich nadprzyrodzone pochodzenie i jest
gwarancją,
że spełnią się też
inne,
łącznie
z tymi o najbardziej
wstrząsającej treści.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin