Jezus o nadchodzących czasach (16-28.X.1982).pdf

(1275 KB) Pobierz
Centuria
Oredzia
Zba'wienia
NAŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA
JEZUSA I NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI
DO
ŚWIATA
I NARODU POLSKIEGO
Tomi
KATOLICKI
OŚRODEK
WYDAWNICZY
INSTYTUT
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W KANADZIE
z nieba w
czeluści piekieł
na wieki. Przed wielkim
zgromadzeniem narodów, jakie ma
się odbyć
nad rze-
kami Eufrat i Tygrys na wielki bój
zwycięstwa
Ducha
świętego,
szatan
panoszący się
na ziemi w postaci
wszelkiego
zła
- zginie
zupełnie
i nie
będzie mógł
stanąć
i
fałszywie oskarżać
niewinnych. W stolicy Je-
ruzalem
zostaną
umieszczone szale
sprawiedliwości
Bo-
żej.
Tam
też odbędzie się sąd
sprawiedliwej wagi.
Zaprawdę
powiadam wam, czas jest
już
bliski, czas
trąby,
ognia. wody i
Sądu Bożego.
NAWRACAJCIE
SIĘ, POKUTUJCIE.OCZYŚĆCIE
SERCA I
UMYSŁY
WASZE, albowiem. jak noc zapada o swoim czasie,
tak
też będzie
z dniem
Sądu Bożego.
Ci, co
spra-
wiedliwi,
przejdą
do
życia
wiecznego w
Bożym
Kró-
lestwie. Tam
znajdą
pokój,
radość
serc swoich. A roz-
radowanie ich
będzie trwać
w Trójcy
Przenajświętszej.
Amen.
Bożej
17.
16.X.1982
Bardzo pilne! Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli
do
podjęcia
wielkiej modlitwy, pokuty.
Ciężkie idą
cza-
sy. bardzo
ciężkie. Głód,
mróz.
nędza,
choroby
będą
zabijały całe
rodziny. Morza
zostaną
poruszone przez
wielkie wichry,
wszędzie będzie słychać jęk.
krzyk.
Wszędzie będą
mordy i napady dzikich grup
młodych
ludzi zmieszanych z szatanami, pobudzonych przez sza-
tana.
Rzeź będzie
wielka, krew
będzie płynęła
rynsztoka-
mi.
Ciała
zabitych
leżeć będą
na ulicach.
Ciemność
zaleje
umysły
i serca. Nie
będzie
nigdzie bezpiecznie,
wszystko
wokoło wrzeć będzie.
Po
błyskawicach
i
grzmotach
ruszą
narody Azji w wielkim pochodzie na
bój, na narody Europy. Wypadki
toczyć się będą
jak
39
Oto wierne i prawdziwe: Niemcy
zupełnie
przepadną
za
butę
i
hardość,
Francja
będzie częściowo
zburzona.
będą się
szybko we Francji
zmieniały rządy,
wystąpi głód
i
pożary, ogień będzie strawiał
to. co
jeszcze jest.
Włochy doznają
wielkiej rewolucji. która
przyniesie wielki
głód, klęskę
i zniszczony
cały
kraj,
zostawi wszystko w zgliszczch. Anglia
będzie cała tonę­
ła
w wodzie, w mrokach, wielkich
mgłach. Wystąpią
walki.
okrucieństwo, będzie
szarpana i napastowana
przez ludy
ościenne, opętane
przez
złego
ducha. W wal-
ce bratobójczej
będzie się wyniszczać, spalać
i
niweczyć
dobytek przez wieki·wypracowany. Rosja zginie tak. jak
Niemcy, w jednym dniu, nawet nie wypowie: ach!
Powstaną zgliszcża
i szary dym
snuć się będzie
nad
całą
Europą. Węgry, Bułgaria,
Rumunia mniej
ucierpią.
Naro-
dy te
nawrócą się
do Boga,
będą szukały
oparcia w Pol-
sce. Ziemia twoja, Polska, wyjdzie z tego zamieszania
zwycięsko,
z wszystkich stron
przypłyną
ludy, które
jeszcze gdziekolwiek
pozostały,
by
szukać
ratunku, tu,
w Polsce. Holandia poniesie
ciężkie
straty, zostanie
częściowo
zatopiona. Szwajcaria zginie. Szwecja zo-
stanie
częściowo
starta z mapy Europy. Dania i inne
państwa
nadmorskie
częściowo zginą, znajdą się
pod
wodami.
Podaję
ci. co do Szczecina: ostoi
się,
mimo
wszelkich zbrodni i grzechów, które niesie na sobie.
Obie Ameryki
zostaną rozłupane
jak kruche spodeczki.
Niektóre miasta
zostaną
starte z ziemi w obu Amerykach.
Ameryka
Południowa częściowo
dozna zniszczenia.
Bę­
dzie grabiona przez rozjuszone bandy,
głodujące
ludy.
Stany Zjednoczone
zostaną
zalane i zniszczone przez
masywy wód oceanu. które
będą ścierać
je z powierz-
chni ziemi. Nikt kto jest hardy,
zarozumiały, noszący
głowę
wysoko,
związany
ze
złymi
mocami. nie ostoi
się
40
błyskawice.
w te dni. Nikt. kto do Boga nie powróci. nie przeprosi
Jego
Świętego
Majestatu. nie ostoi
się
w te dni. Was.
dzieci Moje. pokorne.
udręczone
i
umęczone zbiorę
pod
skrzydła
jak kokosz.
ochronię. Pragnę
wasz naród wy-
nieść
wysoko. Czekajcie w uspokojeniu serc. w modlit-
wie
różańcowej.
Czuwajcie w nocy!
Miłujcie
waszych
wrogów! Nie przelewajcie krwi bratniej! Ja
przyjdę
by
objąć
Królestwo.
być
wam Ojcem i
Sędzią
Sprawied-
liwym. Powiadam wam. oto dni. które
idą!
Dzieci Moje.
dni to
straszne i
groźne
dla
niewierzących.
wal-
czących
z Bogiem. Ale kto ufa w
Boże Miłosierdzie.
wierzy Chrystusowi. wierzy w Jego Serce i
miłość
ku
wam. dzieci Moje.
zwycięży
wszystko! Amen.
18.
20.X.1982
Jesteś
Moim piórem. zapisz. co
podaję.
Dni te
dniami rozrachunku spraw duszy ludzkiej. Kto
może
pojąć.
niech pojmuje. kto nie chce
pojąć.
niech nie
pojmuje. Czas ten. obecny czas. jest wielkim krzykiem
narodów. Na
całym świecie
jest bunt i zamieszanie. Czy
tego nie widzicie? Nie widzicie.
że
wszystkie narody
walczą
ze
sobą.
z
braćmi
swoimi.
Powstają
nowe grupy,
nowe partie polityczne. zrzeszenia. które
są wymysłem
szatana a które
to
podburzają
narody jedne na drugie.
Tak. jak wam
powiedziałem. że
przed
końcem
dni
będzie
wielki krzyk narodów.
będą
walki bratobójcze.
dziś
ma-
cie tego dowody. Naród Libanu walczy
między sobą.
Naród Iranu walczy
między sobą
i wiele. wiele innych
narodów walczy o
sprawę
szatana. bo nie
sądźcie. że
dla
waszego dobra. Tam. gdzie
się
leje krew bratnia. jest to
z podjuszczenia szatana. A patrzcie.
wszędzie
jest doko-
nywany mord na ludziach. nikomu nie winnych.
Cierpią
41
Zgłoś jeśli naruszono regulamin