EP_2021-06_demo.pdf

(36912 KB) Pobierz
OSCYLOSKOPY
(I
NIE TYLKO) USB
Zaprenumeruj
Elektronikę Praktyczną,
a zawsze dostaniesz
najnowszy numer wprost
do Twojej skrzynki!
*
Cena
prenumeraty rocznej
na start
wynosi 207,90
zł.
Przy zamówieniu prenumeraty dwuletniej
za
340,20
oszczędność
wynosi
równowartość
sześciu wydań
Elektroniki Praktycznej.
Przedłużasz prenumeratę?
Aby
otrzymać zniżkę
lojalnościową, przedłuż prenumeratę
po
zalogowaniu
się
do
swojego
panelu na
www.avt.pl,
gdzie
znajdziesz
atrakcyjną ofertę
prenumeraty, która
uwzględnia przysługujące
Ci
zniżki
za
lojalność.
Po 5 latach nieprzerwanej prenumeraty otrzymasz
rabat 50%
na
prenumeratę
dwuletnią.
Oferta dotyczy prenumeraty drukowanej.
PREZENT
do
każdej
opłaconej
prenumeraty
prenumeraty
jest
premiowane prezentem. W
tym
numerze
do wyboru
mamy:
koszulkę
z logo Elektroniki Praktycznej (rozmiary
L,
XL)
lub
płytę
muzyczną.
Zgłoś się
po prezent
mailowo -
prenumerata@avt.pl.
Każdorazowo opłacenie
---------------
Wszystkie opcje prenumeraty
i
e-prenumeraty znajdziesz na stronie
www.UlubionyKiosk.pl
prenumerata@avt.pl
AVT-Korporacja sp. z o.o.,
ul.
Leszczynowa
11,
03-197 Warszawa, konto
18 1050 1012 1000
0024 3173
1013
OD WYDAWCY
Test na
inteUgencję
Jednym z
przyjętych
sposobów
określe
­
nia
zdolności
maszyny do inteligentnego
myślenia,
podobnego do ludzkiego, jest
test Turinga.
Pomysłodawcą
tego
spo-
sobu
był
Alan Mathison Turing,
żyjący
w
latach 1912-1954 brytyjski matema-
tyk i kryptolog, który mocno
przyczynił
się
do rozwoju informatyki i
sztucznej
inteligencji
w czasach
kształtowania
się
tych
technologii. Istota
zaproponowa-
nego przez niego eksperymentu polega
Classifier lnput
,.
Classifier Output
••
06
••
02
00
toaster
banana
Pl90Y
_
bank
Sl)aghett,_
na przeprowadzeniu konwersacji pisem-
Fotografia
1.
(źródło:
https://bit.ly/3fPSwna)
nej. Osoba
decydująca
przez
określony
czas
prowadzi dialog, z
użyciem
klawiatury i monitora,
z
dwoma
„rozmówcami" -
człowiekiem
oraz
urządzeniem
(progra-
mem
działającym
na komputerze). Po
zakończeniu
konwersacji osoba
decydująca
musi
wskazać,
która rozmowa
odbyła
się
z
udziałem człowieka,
a w której
uczestniczyło urządzenie
.
Brak
możliwości
jednoznacznego uzasadnionego zidentyfiko-
wania
rozmówców oznacza,
że urządzenie
przeszło
test pozytywnie.
Metoda budzi
wiele
wątpliwości,
ale ostatecznie trzeba
zgodzić
się
z tym,
że jeżeli urządzenie potrafiłoby
„wmówić"
komuś,
że
jest
człowiekiem,
to
musiałoby
być naprawdę
inteligentne. Czy to
trudne
zadanie? Tak, nawet bardzo trudne. Od 1990
r.
do 2019 r. organizowany
był
konkurs
polegający
na opracowaniu
chatbota,
który
przeszedłby
test Turinga.
Nagrodą
główną
był
18-karatowy
złoty
medal oraz 100000 dolarów. W
każdej
edycji nie
brakowało
chętnych
do
podjęcia
wyzwania,
ale po-
mimo wieloletnich
zmagań zwycięzcy
nie
wyłoniono.
Natomiast sam
konkurs
zyskał
niezbyt dobre opinie -
ponieważ
sę­
dziowie wiedzieli,
że mają
do
czynienia
z programami, tak
kierowali
konwersacją,
aby
wymusić
błędy
charakterystyczne
dla botów. Natomiast
programiści
uciekali
się
do
różnych,
niezbyt uczciwych zabiegów
-
np.
chatboty
m
iały
udawać
dzieci,
nie do km'lca
znające język
i
tamtejszą kulturę,
czy osoby ze
sc
hizofrenią.
Całe przedsięwzięcie zaczęło odbiegać
od
istoty
sztucznej inteligencji. Pomimo to,
startujące
w
konkursie
boty,
takie
jak
Mitsuku
czy
UberBot,
uważa się
za jedne z najlep-
szych na
świecie.
Co ciekawe - w 2019 r
.
do konkursu
zgłoszono także
polski
projekt.
Był
to
chatbot
o nazwie Eva.
Czatboty to
tylko
mała
sfera
zastosowań
Al.
Pokładamy
wielkie
nadzieje
w
sztucznej inteligencji i znajdujemy dla niej
kolejne zastosowania. Czy zdajemy
sobie
sprawę
z tego,
że
daje
się wykryć
i
oszukać?
Ciekawy przypadek dotyczy amery-
kańskich
uczniów, którzy
zetknęli
się
z
platformą
edukacyjną
Edgenuity.
Zaczęli podejrzewać, że coś
jest
n
ie
tak,
ponieważ
czasami
otrzymywali oceny w kilka sekund po wysianiu prac. Stalo
się
oczywiste,
że
stoi
za tym
program
komputerowy,
który
bazuje
na
jakimś
algorytmie,
sprawdzając
ich
prace. Szybko doszli do tego,
że
w odpowiedziach do pyta11 wystarczy
napisać
cokolw
iek
oraz
listę
słów
kluczowych, aby
uzyskać
100% poprawnych odpowiedzi.
Jeszcze bardziej
interesujący
jest
kolejny
przykład.
Podczas
konferencji naukowej
Neural
Information
Processing Systems
w
Long
Beach
w USA
zaprezentowano
sposób
na
oszukanie
inteligentnych
systemów
automatycznego rozpoznawania
obiektów. Naukowcy zastosowali n
iewielkie
wydrukowane
obrazki, które
umieścili
obok banana. Efekt
był
zaskaku-
jący
-
zamiast
banana sztuczna inteligencja
rozpoznała
...
toster
(fotografia
1).
Wcześniej
owoc
był
rozpoznawany pra-
widłowo,
ale
gdy
obok niego
pojawił
się
specjalnie
sprepa-
rowany,
zniekształcony
obraz
tostera,
sztuczna
inteligencja
zgłupiała.
Podobny efekt uzyskali naukowcy z Katolickiego
Uniwersytetu
Lowańskiego
w
Belgii. Dowiedli oni,
że
wy-
starczy
zasłonić część
sylwetki
człowieka dużym zdjęciem
ukazującym łatwo
rozpoznawalne obiekty, aby
stał
się
on nie-
widzialny d
la
systemów rozpoznawania ludzi z obrazów
kamer
czy
zdjęć
(fotografia
2).
Co
na
ten temat powie Eva?
Zapytajcie
sami:
https://chatwitheva.com/.
Fotografia 2.
(źródło:
https://bit.ly/3fNOISE)
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
6/2021
3
Nr
6 (341) • Czerw iec 2021
Nie przeocz
Nowe
podzespoły
.................................5
Dodaj
do
obserwowanych
.. ................
.
..................................
10
Koktajl
niusów
......106
Projekty soft
Wykrywacz
maseczki
...............................
45
Ekran
smartfona
jako
interfejs mobilny do amplitunera,
czyl
i
aplikacja mobilna poprzez
UART
w praktyce
....................................48
Projekty
Spectra
-
analizator widma
sygnału
audio.
Moduł
OSP Audio
do Raspberry Pi
Miniprojekty
Expander 40
1/0
d
la
Pi
Zero
Mikrokrokowy sterownik silnika
..............................32
Miniaturowy wzmacniacz
słu chawkowy.
........
35
2
Sterownik
LED
RGB
z
u
kładem
AL1783 sterowany przez
1
c.
Wyłącznik
zasilania z
opóźn
i
en
i
em
.....................................................................38
Wykrywacz maseczki
Jeszcze
do niedawna maseczki
były naszą
co-
dziennością
i niektórych
okolicznościach ciągle
wymagane
(piszemy
ten
artykuł
w czasie,
gdy
nakaz jeszcze
obowiązuje)
-
w sklepach, centrach
handlowych itd.
były
one wymagane. Upominanie
nienoszących
ich osób
jest
uporczywe, dlatego
też
dobrze jest
oddać
to zadanie w
ręce
maszyny.
Temat numeru: Al i ML - zastosowania,
korzyści
i
zagrożenia
Sztuczna
inteligencja
w
praktycznej
elekt ronice
........................................40
Projekty czytelników
Hybryda bis
-
wzmacniacz
hybrydowy
z niekonwencjonalnym zasilaniem .....................................................................
52
Poradnik implementacji
Praktyczne aplikacje scalonych
u
kładów
AFE (4).
Front-endy
EKG
do
urządzeń
wearable
.. ....
102
Prezentacje
ARM
Keil
-
bezpi eczeństwo
w systemach
loT
i embedded
.................56
Praca
z
płytką
drukowaną
-
w
co
wyposażyć
stanowisko
.....................58
Sprzętowy
hackathon
o
n- line
................................................................................62
Analog Discovery Pro
3000
fi
rmy
Digilent.
Nowy
prze
n
ośny
kombajn
pomiarowy
.........88
Wybór konstruktora:
Nie
tylko
oscyloskopy USB
Notatnik konstruktora
Bez
programowania
Androida. Projekt
z
użyci
em
BLE
i
aplikacji mobilnej
(1)
........................... ................................................................65
Projektowan
ie
interfejsów
graficznych
z
użyciem
TouchGFX (4)
......
70
FPGA a
open
source Prosty mikrokontroler
006502
........
75
Pomiary
natężenia
prądu
w syst emach wbudowanych (1)
Praktyczny
poradnik
.....................................................................................................
91
Symulacja
i
pomiar, czyl
i
L
Tspice i
Analog Discovery 2 w
rękac
h
konstruktora
(23). O
czym
nie
mówi
l
i
śmy,
a
powinni śmy
......................96
Kursy
Systemy
dla
Intern
etu Rzeczy (49).
Pozyskiwanie
energii
słoneczn ej, śledzenie
maksymal
nego
punktu mocy
(MPPT)
.............109
Eksperymenty
z
FPGA (19)
Coś
dla graczy..
........
116
Prenumerata
..
Od wydawcy
Kramik
i
rynek
Hity
następnego
numeru
Ekran smartfona jako interfejs mobilny
do amplitunera, czyli aplikacja mobilna
poprzez UART
w
praktyce
W
zeszłym
roku, w ki
lku
wydaniach
„Elektroniki
Praktycznej" (EP4..
.7/20)
ukazał się
cykl
artykułów
na temat tworzenia aplikacji
działającej
na
dowol-
nym smartfonie z
użyciem języka
JSON. Na smart-
fonie trzeba tyl ko
zainstalować aplikację
BBMobile,
a
cały
design
i
funkcjonalność
aplikacji realizowane
przez
moduł
sprzętowy.
.................................2
...............................3
...
122
.....
123
Abv
pobrać
materiatv dodatkowe do anvkutów, zareiestrui
się
na hnps://media.avt.pl
Szczegóły
na stron ie 115
NIE PRZEOCZ
podzespoły
Specjalizowany mikrokontroler do odtwarzania
komend
głosowych
Do oferty firmy Rutronik wchodzi
I
1111111111111,11111111111
mikrokont roler S1C31D51 produk•
cji
firmy Epson, zaprojek
towa ny
specjalnie
do aplikacji
komu
ni•
kujących
s
z
użytkownikiem
poprzez
reprodukcję
dźwięków
i
komend
głosowych
za
pomocą
głośnika
lub buzzera.
Może
on zna·
leźć
zastosowanie w
elektronice
domowej, instalacjach
przemysło·
wych ,
urządzeniach
fitness oraz
systemach
a
larmowych.
Zos
tał
oparty
na
rdzeniu
ARM
Cortex-M0+.
Dodat kowo zawiera
specjalną
jed·
nostkę
sprzę
tową
(H
W Processor).
odpowiedzialną
za
odtwarzanie mowy i
pod
kładu
dźwiękowego
w
dwóch
niezależnych kanałach.
Opracowany przez
Epsona al·
gorytm
zapewnia
optymalną
jakość
dźwięku.
HW Processor
odciąża jednostkę
CPU od zada11
związanych
z przetwarzaniem
dźwięku
,
pozwalając
jej
realizować
własne
za·
dania
związane
ze
sterowaniem.
Doda
tkowo
wbudowane
fun kcje
bezpieczeństwa,
m.in.
automatycznej
kontroli
integral
ności
danych
w
pamięciach
RAM i
Flash
oraz
pamięci
peryferyjnej QSPI
Flash ,
pozwa
lają
na realizowa
nie tych
fun kcji bez
obciążania
CPU. Opra•
cowany
pr zez
firmę
Epson koder-dekoder EOV
(Epson
Own Voice)
kompresuje
sygnał
audio (15635
kHz, 16 kbps)
,
pozwalając
znacz•
nie
zaoszczędzić pojemność pamięci.
Oprogramowanie
projektowe
ESPER2 Voice
Data Creation dla
komputerów
PC
ułatwia
generowanie
komend
głosowych
w
12
językach,
elimi
nując
konieczność nagrań
studyjnych.
Może też
impor
tować
gotowe
nagrania
w
formacie WAV.
w
w
w
.rutronik24.com
nowe
Z kilkuset
nowości wybraliśmy
te, których nie wolno
przeoczyć. Bieżące nowości można śledzić
na www.elektronikaB2B.pl
i
LVPECL (IQX0-6'8·'8, IQX0-6'8-33, IQX0-623
i IQXO-624)
występują
w wersjach
o
częstotliwości
wyjściowej
od 100 do 156,25 MHz.
przeznaczone
do
zastosowań
w aplikacjach
o
dużej przepustowości:
Gigabit Ethernet,
Fibre Chan
nel, PCI
Express
i SO·
NET/SDH.
Zapewniają
mniejszy
błąd
jitteru
od
wcześniejszych
wersji
i szerszy zakres dopuszczalnej
temperatury
pracy od -40 do
+
105°C.
Nowe
oscylatory o
częstotl
iwości 1.vyjściowej
32,768 kHz (CFPS-102,
CFPS-104,
CFPS-107, CFPS-109,
IQXO-402
i IQXO-404)
mogą
stanowić
zamienniki tradycyjnych rezonatorów zegarkowych.
produkowane
w
obudowach o
trzech wymiarach:
3,2X2,5 mm,
2,5X2,0
mm i
2,0xl,6
mm.
Zapewniają stabilność
od
±25
ppm i
mogą pracować
w
zakresie tempe-
ratury otoczenia od-40 do
+
125°C. Ich
najważniejszą zaletą
w stosunku
do rezonatorów zegarkowych jest
większa
dokładność
i
stabilność
częstot­
liwości
w
funkcji
temperatury.
Ponadto,
w
odróżnieniu
od rezonatorów,
n
ie
wymagają
dołączania
komponentów
zewnętrznych.
Ich
głównym
za•
stosowaniem
mikrokontrolery z
wbudowanym
zegarem RTC.
[!].
·
www.we-online.com
Pierwszy generator
sygnałów
zegarowych
zgodny ze
specyfikacJą
CK44oQ firmy Intel
Renesas
Electronics wprowadza
do
sprzedaży
genera-
rn,
sygnałów
wg,rnwych
9SQ440 n
małym
pn,inmie
jitteru ,
zaprojektowany do
systemów
komputerowych
i centrów danych, opartych
na
p
latformie
sprzętowej
nowej
generacji
firmy Intel. Jest
to
pierwszy na
rynku
generator zgodny ze
specyfi
kacją
CK440Q.
Został
za•
projektowany specjalnie pod
kątem przyszłych
gen
eracji
mikropro-
cesorów
Xeon i
systemów opartych na
szynie PCle
Gen5. Nadaje
się
do
współpracy
z oferowanymi przez Renesasa
układam
i
czasowymi
do
szyny
PCie,
w
tym
z
buforami
zegarowymi
PCie
Gen5.
Generator
9SQ440
pełni
funkcję
scentralizowanego generatora
sygna•
łów
zegarowych do
taktowan
ia mikroprocesorów serwerowych
i
ukła­
dów
współpracujących
z
szyną
PCie.
Zawiera 20
wyjść
różnicowych
(7
x
100 MHz,
4X25
MHz
+
9
wyjść
multipleksowanych
o
częstotliwości
od 25
do 100 MHz).
Charakteryzuje
się
zawartościąjitteru mniejszą niż
50 fs rms.
Może pracować
z
modulacjąspreod
spectrum
(0o/o,
0,3o/o i 0,5o/o).
Jest zamykany
w
100-wyjściowej
obudowie QFN o powierzchni
8x8
mm.
w
w
w.rcnesa s
.com
[!].. •
Oscylatory kwarcowe z
wyjściami
LVDS i LVPECL
na zakres 2.oo."2.56,25 MHz
Wiirth
Elektronik
powiększa
ofertę
oscylatorów kwarcowych WE•
-SPXO o
nowe
wersje
z
wyjściami
LVDS i LVPECL oraz o
nową
serię
oscylatorów
32,768
kHz.
one zamykane
w
her me
tycznych
obu•
<lawach i
charakteryzują się zwiększoną
stabilnością
w s
tosunku
do
wcześniejszych
wersji. Nowe oscylatory z
wyjściam
i
LVDS
ELEKTRON
IKA
PRAKTYCZNA
6/2021
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin