skrypt_techniczny podlasinski.pdf

(95336 KB) Pobierz
SKRYPT DO SZKOLENIA
Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
WARSZAWA, 2018 r.
Strona |2
Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
Strona |3
UWAGA!
Niniejszy materiał jest przeznaczony dla uczestników i absolwentów zajęć
z tego zakresu prowadzonych w Szkołach i Ośrodkach Szkolenia PSP.
Materiał ten nie może zastąpić czynnego uczestnictwa w zajęciach, a jedynie
stanowi uzupełnienie omawianych tam zagadnień.
Ponadto wiedza w tym zakresie podlega ciągłej ewaluacji dlatego ważne jest
stałe śledzenie aktualnej literatury i doskonalenie umiejętności z tego zakresu.
Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
Strona |4
Niniejszy Skrypt powstał na zlecenie Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej
Opracował
st. kpt. Rafał Podlasiński
mł.
ogn.
Paweł Karabin
konsultacje merytoryczne
st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek
oraz
Szkoły i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
konsultacje metodyczne
Magdalena Stajszczak
KG PSP
Autorem zdjęć i rysunków zawartych w skrypcie jest st. kpt. Rafał Podlasiński oraz mł. ogn. Paweł Karabin.
W skrypcie wykorzystano również inne obrazy (źródła znajdują się pod zapożyczonym materiałem).
Podziękowania dla Pani Moniki Krajewskiej, Jacka Gawrońskiego oraz dla kolegów z JRG 15 Warszawa, druhów
z OSP Wesoła, którzy byli bardzo pomocni na różnych etapach powstawania skryptu.
Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
Strona |5
Niniejszy materiał powstał w oparciu o:
1.
Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym – Warszawa, lipiec 2013 r.
2.
Program szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie
podstawowym – Warszawa 2016 r.
3.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U.
Nr 46, poz. 239).
4.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 180, poz. 1115).
5.
Wiedzę i umiejętności autorów nabyte podczas wielu szkoleń i warsztatów z zakresu
ratownictwa technicznego w kraju i za granicą.
6.
„Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”,
CNBOP 2008 r.
7.
„Techniki ratownictwa drogowego”, Ian Dunbar Holmatro
8.
„Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych”,
Cimolino U., Heck J., Linde Ch., Springer H., Warszawa 2008
r.
9.
„Techniki awaryjnego podnoszenia i stabilizacji”,
Morris B.,
Holmatro,
wydanie 2008r.
10.
„Budowa podwozi i nadwozi samochodowych”, Seweryn Orzełowski, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, wydanie osiemnaste 2010 r.
11.
„Pojazdy Samochodowe. Samochody ciężarowe i autobusy”,
Prochowski L., Żuchowski
A., wydanie 2 uaktualnione, Warszawa 2006.
12.
„Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych”, K. Dwórska,
R. Czarnecki, T. Markowski, M. Żurawski, CNBOP, marzec 2015 r.
13.
Norma PN-EN 13204 „Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla
straży pożarnej. Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa”.
14.
Norma PN-EN 13731:2010 „Systemy poduszek podnoszących przeznaczonych do
stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze”.
15.
Artykuły, które ukazały się na łamach Przeglądu Pożarniczego.
16.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1260, ze zm.)
17.
„Prawie
wszystko o autobusach”,
Kielecki J.,
Samochody
specjalne nr 4/1997.
18.
Samochód z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym. Zasady bezpieczeństwa.
Toyota Motor Corporation 2003 r.
19.
Instrukcje obsługi
sprzętu ratowniczego różnych producentów.
20.
Materiały pozyskane ze stron internetowych.
Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym
Zgłoś jeśli naruszono regulamin