kucie matrycowe stopów magnezu.pdf

(14383 KB) Pobierz
Andrzej GONTARZ
studia
i
rozprawy
Kucie matrycowe
stopów magnezu
Kucie matrycowe
stopów magnezu
Andrzej Gontarz
Kucie matrycowe
stopów magnezu
4
Andrzej Gontarz
Kucie matrycowe stopów magnezu
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI
prof. dr hab. inż. Jarosław SĘP
Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Budowy i Eksploatacji Maszyn
Redaktor naukowy:
prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ
Rada Programowa:
Członkowie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk
© Copyright by Andrzej Gontarz, Politechnika Lubelska, Lublin 2016
Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji — PIB w Radomiu
ISBN 978-83-7789-442-2
Opracowanie wydawnicze: Andrzej Kirsz, Joanna Fundowicz
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji — PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl
2625
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
Charakterystyka magnezu i jego stopów ...................................................
1.1. Własności magnezu ...........................................................................
1.2. Rozwój i zastosowanie stopów magnezu ..........................................
1.3. Klasyfikacja stopów magnezu ...........................................................
Modele teoretyczne stopów Mg stosowane w symulacjach umerycznych
2.1. Krzywe płynięcia ...............................................................................
2.2. Modele tarcia .....................................................................................
2.3. Modele pękania .................................................................................
2.3.1. Kryteria pękania ......................................................................
2.3.2. Metoda wyznaczania granicznych wartości kryteriów pękania
2.3.3. Badania kryteriów pękania dla stopu Mg4AlZn ......................
Parametry procesu kucia i obróbki cieplnej stopów magnezu ..................
3.1. Ogólna charakterystyka procesu kształtowania plastycznego
stopów Mg .........................................................................................
3.2. Wpływ temperatury na przebieg procesu ..........................................
3.3. Obróbka cieplna stopów magnezu .....................................................
3.4. Wpływ parametrów odkształcania na strukturę .................................
Kucie stopów magnezu na prasach hydraulicznych ..................................
4.1. Przykłady literaturowe procesów kucia .............................................
4.1.1. Kucie odkuwki korbowodu .....................................................
4.1.2. Kucie odkuwki felgi ................................................................
4.1.3. Kucie odkuwki koła zębatego ..................................................
4.1.4. Kucie odkuwki wspornika użebrowanego ...............................
4.1.5. Kucie odkuwki blokady drzwi .................................................
4.1.6. Podsumowanie .........................................................................
4.2. Nowy proces kształtowania użebrowanych odkuwek ze stopów
magnezu .............................................................................................
4.2.1. Wprowadzenie .........................................................................
4.2.2. Kucie wyrobów płaskich z jednym żebrem .............................
4.2.3. Kucie wyrobów płaskich z dwoma żebrami..............................
4.2.4. Podsumowanie .........................................................................
Kucie stopów magnezu na prasach śrubowych i młotach kuźniczych ......
5.1. Badania procesu kucia odkuwki dźwigni ..........................................
5.1.1. Wprowadzenie .........................................................................
5.1.2. Analiza teoretyczna procesu ....................................................
5.1.3. Badania doświadczalne ............................................................
5.1.4. Optymalizacja technologii .......................................................
9
9
10
15
23
23
33
43
43
49
51
59
59
61
66
74
87
87
87
88
92
94
95
96
96
96
98
106
112
115
115
115
117
121
126
Zgłoś jeśli naruszono regulamin