LPR.pdf

(6344 KB) Pobierz
WSPÓŁPRACA SP ZOZ
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ
Porozumienie z dnia 31 lipca 2008 r.
wersja z dnia 12.04.2012
Loty HEMS
Loty HEMS /Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego/
realizowane
bezpośrednio
do
miejsca
zdarzenia
w porze dziennej – na wezwanie przez uprawnione podmioty
ratownicze, w celu udzielenia pomocy osobie w nagłym stanie
zagrożenia zdrowotnego.
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Loty HEMS
Loty HEMS /Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego/
w porze nocnej realizowane są na wezwanie przez uprawnione
podmioty ratownicze, w celu udzielenia pomocy osobie w nagłym
stanie zagrożenia zdrowotnego, do miejsca zabezpieczonego
obligatoryjnie przez zastęp straży pożarnej:
najbliższego miejscu zdarzenia miejsca gminnego, przystosowanego
do lądowania śmigłowca;
lub bezpośrednio do miejsca zdarzenia w przypadku autostrad i tras
szybkiego ruchu.
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kanały współdziałania
Łączność współdziałania SP ZOZ LPR z KSRG realizowana
jest przy wykorzystaniu:
kanału Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi
KSWL U02 (149.90 MHz) –
kanał podstawowy
do łączności
z jednostkami PSP,
ogólnopolskiego kanału współdziałania wszystkich jednostek służby
zdrowia (169.00 MHz) –
kanał rezerwowy
do zapewnienia łączności
na miejscu prowadzonych działań (wykorzystywany do łączności
z jednostkami KSRG).
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kryptonimy wywoławcze Statków Powietrznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Białystok HEMS
Bydgoszcz HEMS
Gdańsk HEMS
Gliwice HEMS
Kielce HEMS
Koszalin HEMS - sezonowa
Kraków HEMS
Lublin HEMS
Łódź HEMS
Olsztyn HEMS
Płock HEMS
Poznań HEMS
Sanok HEMS
Suwałki HEMS
Szczecin HEMS
Warszawa HEMS
Wrocław HEMS
Zielona Góra HEMS
Ratownik 1
Ratownik 2
Ratownik 3
Ratownik 4
Ratownik 5
Ratownik 22
Ratownik 6
Ratownik 7
Ratownik 16
Ratownik 8
Ratownik 18
Ratownik 9
Ratownik 10
Ratownik 17
Ratownik 11
Ratownik 12
Ratownik 13
Ratownik 15
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zgłoś jeśli naruszono regulamin