Toyota Prius Instrukcja demontażu pojazdu z napędem.pdf

(4078 KB) Pobierz
Benzynowo-elektryczny
układ Hybrid Synergy Drive
INSTRUKCJA DEMONTAŻU
POJAZDU Z NAPĘDEM
HYBRYDOWYM
Seria ZVW4#
Słowo wstępne
Niniejszy przewodnik został opracowany z myślą o szkoleniu i wsparciu osób przeprowadzających
demontaż w zakresie bezpiecznego postępowania z benzynowo-elektrycznymi pojazdami hybrydowymi
Toyota PRIUS +/PRIUS v. Procedury demontażu dotyczące hybrydowych modeli PRIUS +/PRIUS v są
podobne, jak w przypadku innych niehybrydowych pojazdów marki Toyota, z wyjątkiem instalacji
elektrycznej wysokiego napięcia. Ważne jest, aby poznać i rozumieć cechy instalacji elektrycznej
wysokiego napięcia oraz parametry hybrydowych modeli Toyota PRIUS +/PRIUS v, ponieważ mogą
one być nieznane osobom przeprowadzającym demontaż.
Instalacja
elektryczna wysokiego napięcia zasila sprężarkę układu klimatyzacji, silnik elektryczny,
generator oraz falownik/przetwornik. Wszystkie inne tradycyjne podzespoły samochodowe, takie jak
reflektory, radio oraz wskaźniki są zasilane z oddzielnego akumulatora pomocniczego 12 V. W
modelach PRIUS +/PRIUS v przewidziano liczne zabezpieczenia, które mają zapewnić, że
przeznaczony do pojazdów hybrydowych (HV) pakiet akumulatorów
litowo-jonowych (Li-ion)
wysokiego napięcia, wynoszącego około 201,6 V, nie spowoduje zagrożenia w sytuacji wypadku.
Pakiet akumulatorów
Li-ion
HV zawiera szczelnie zamknięte akumulatory, podobne do akumulatorów
używanych w niektórych elektronarzędziach i innych produktach konsumenckich. Elektrolit jest
pochłaniany przez płytki w ogniwach, zatem nawet w przypadku pęknięcia akumulatora zazwyczaj nie
dochodzi do wycieku. Jeżeli jednak dojdzie do wycieku elektrolitu, co jest mało prawdopodobne, może
on zostać w prosty sposób zobojętniony roztworem kwasu bornego lub octu.
Przewody wysokiego
napięcia, które można rozpoznać po izolacji w kolorze pomarańczowym, oraz
złącza są izolowane od metalowego nadwozia pojazdu.
Dodatkowe zagadnienia poruszone w niniejszej instrukcji obejmują:
Identyfikację modeli Toyota PRIUS +/PRIUS v.
Umiejscowienie i opis głównych podzespołów hybrydowych.
Przestrzegając instrukcji zawartych w niniejszej publikacji osoby przeprowadzające demontaż będą w
stanie postępować z elektrycznymi pojazdami PRIUS +/PRIUS v tak samo bezpiecznie, jak w
przypadku demontażu tradycyjnego samochodu bez napędu hybrydowego.
2012 Toyota Motor Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej publikacji nie
wolno powielać ani kopiować w całości ani w części bez
pisemnej zgody udzielonej przez Toyota Motor
Corporation.
ii
Spis treści
Informacja o modelach Toyota PRIUS +/PRIUS v .................................................................................... 1
Identyfikacja modeli Toyota PRIUS +/PRIUS v ........................................................................................ 2
Elementy zewnętrzne .................................................................................................................................... 3
Elementy wewnętrzne ................................................................................................................................... 4
Komora silnika .............................................................................................................................................. 5
Umiejscowienie i opis podzespołów hybrydowych ..................................................................................... 6
Specyfikacje .................................................................................................................................................. 7
Działanie układu Hybrid Synergy Drive .................................................................................................... 8
Działanie pojazdu.......................................................................................................................................... 8
Zespół akumulatora do pojazdów hybrydowych (HV) i akumulator pomocniczy ................................. 9
Zespół akumulatora HV ................................................................................................................................ 9
Podzespoły zasilane przez zespół akumulatora HV...................................................................................... 9
Recykling zespołu akumulatora HV ............................................................................................................ 10
Akumulator pomocniczy .............................................................................................................................. 10
Bezpieczne postępowanie z wysokim napięciem ...................................................................................... 11
Instalacja bezpieczeństwa wysokiego napięcia .......................................................................................... 11
Zwora serwisowa ........................................................................................................................................ 12
Środki ostrożności podczas demontażu pojazdu ...................................................................................... 13
Niezbędne wyposażenie ............................................................................................................................. 13
Wycieki ........................................................................................................................................................ 14
Demontaż pojazdu ...................................................................................................................................... 15
Demontaż akumulatora HV ....................................................................................................................... 20
Tabliczka ostrzegawcza akumulatora HV .................................................................................................... 29
iii
Informacja o modelach Toyota PRIUS +/PRIUS v
Model
PRIUS +/PRIUS v
z nadwoziem w wersji kombi jest kolejnym modelem
pojazdu hybrydowego firmy Toyota, obok hybrydowych wersji modeli PRIUS,
CAMRY i AURIS. Nazwa
Hybrid Synergy Drive
oznacza, że pojazd napędzany jest
zarówno silnikiem benzynowym, jak i silnikiem elektrycznym. Paliwo dla obu
hybrydowych źródeł napędu jest umieszczone w pojeździe:
1.
2.
Benzyna dla silnika benzynowego przechowywana jest w zbiorniku paliwa.
Energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny przechowywana
jest w
zespole akumulatora wysokiego napięcia przeznaczonego do pojazdów
hybrydowych (HV).
Wynikiem połączenia tych dwóch źródeł zasilania jest niższe spalanie oraz mniejsza
emisja zanieczyszczeń. Silnik benzynowy napędza również generator energii
elektrycznej, który ładuje zespół akumulatora; inaczej niż ma to miejsce w przypadku
pojazdów wyłącznie z napędem elektrycznym, modele PRIUS +/PRIUS v nigdy nie
muszą być ładowane z zewnętrznego źródła energii.
W zależności od warunków jazdy, do napędzania pojazdu wykorzystywane jest jedno
lub obydwa źródła energii. Na poniższej ilustracji pokazano, w jaki sposób modele
PRIUS +/PRIUS v zachowują się w różnych trybach jazdy.
Podczas delikatnego przyśpieszania, przy niskich prędkościach pojazd jest
napędzany silnikiem elektrycznym. Silnik benzynowy jest wyłączony.
Podczas normalnej jazdy pojazd jest napędzany przede wszystkim silnikiem
benzynowym. Silnik benzynowy zasila również generator ładujący zespół
akumulatora i napędzający silnik elektryczny.
Podczas pełnego przyśpieszenia, na przykład przy pokonywaniu wzniesienia, pojazd
jest napędzany zarówno przez silnik benzynowy, jak i elektryczny.
Podczas zwalniania, na przykład przy hamowaniu, pojazd odzyskuje energię
kinetyczną z kół i wykorzystuje ją do wytwarzania energii elektrycznej, która ładuje
zespół akumulatora.
Gdy pojazd nie porusza się, oba silniki są wyłączone, natomiast pojazd nadal
pozostaje włączony i jest gotowy do pracy.
Ruszanie
Normalna jazda
Przyśpieszanie
Zwalnianie
Zatrzymanie
Elektryczność
Elektryczność i
benzyna
Elektryczność i benzyna
(dodatkowy prąd elektryczny
czerpany z akumulatorów)
Ładowanie
akumulatorów
Silnik automatycznie
wyłączzony
1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin