Katarzyna Bonda - Klatka dla niewinnych.pdf

(3745 KB) Pobierz
SERIA KRYMINALNA
Z HUBERTEM MEYEREM
Sprawa Niny Frank
Tylko rnartwi nie klarnict
Florystka
Nikt nie rnusi wiedziec
Klatka dla niewinnych
Projekt okladki:
Pawel Panczakiewicz/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
Ewa Orzeszek-Szmytko
Robert Fritzkowski
Redaktor prowadzqcy:
Redakcja:
Irma Iwaszko
Redakcja techniczna i sklad wersji elektronicznej:
Korekta:
Lilianna Mieszczanska, Lingventa
Fotografia na okladce:
©
MD_Photography/Shutterstock.com
©
by Katarzyna Banda
All
rights reserved
©
for this edition by MUZA SA, Warszawa
2021
Powiesc jest fikcjq literackq. Ewentualna zbiei:nosc personali6w, wydarzen lub ich
okolicznosci z rzeczywistymi jest przypadkowa i niezamierzona. Pewne nazwy wlasne
zostaly zmienione.
ISBN 978-83-287-1756-5
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZASA
Wydanie
I
Warszawa
2021
Pour Jean Pierre
A bient6t sur le chemin, Ioup-garou
Zgłoś jeśli naruszono regulamin