Walki o Lwów [od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919].pdf

(67530 KB) Pobierz
>
HUPERT
IŁKOWNIK
WALKI
O
(OD
1
LWÓW
1919
LISTOPADA
1918 DO
I
MAJA
ROKU)
WARSZAWA
SKŁAD GŁ.:
-
1933
KSIĘGARNIA
WOJSKOWA, WARSZAWA,
NOWY
ŚWIAT
69
WALKI
O
LWÓW
TEGOŻ
AUTORA:
„Historja Wojenna
Polska
Przedrozbiorowa"
Lwów nakład
B.
Połoniecki
1921
r.).
(wydanie
2,
1921.
nakład
„Historja
Wojenna
Porozbiorowa"
B.
Połoniecki).
wyczerpany
nakład.
(Lwów
„Podstawowe
Pojęcia Historji
Wojennej"
(Warszawa
1923)
B.
„Wojny
XIX
wieku
w
wyborze"
(Lwów
1923,
nakład
łoniecki)
2
tomy.
Po­
„Operacje
Wojny
Światowej
w
wyborze"
(Lwów—Warszawa,
nakład
Książnicy-Atlas
1925
r.).
„Zajęcie
Małopolski
Wschodniej
i
Wołynia"
(od
1.V.19 do
sierpnia
1919),
(nakład
Książnicy-Atlas
1928
r.).
w
WITOLD
HUPERT
EM.
PUŁKOWNIK
WALKI
O
(OD
1
LWÓW
1919
LISTOPADA
1918 DO
1
MAJA
ROKU)
Z
9
SZKICAMI
WARSZAWA
SKŁAD GŁ.:
-
193 3
KSIĘGARNIA
WOJSKOWA.
WARSZAWA. NOWY
ŚWIAT
69
Zgłoś jeśli naruszono regulamin