Potwierdzenie_kablówka,internet za kwiecień21.pdf

(31 KB) Pobierz
Potwierdzenie transakcji
Dokument wygenerowano: 10.04.2021, 20:38:05
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl
Dane płatnika:
STAWNA ANNA FRANCISZKA
OS. LECHA 119/9
61-298 POZNAŃ
09 1050 1520 1000 0092 0337 9871
ING Bank Śląski S.A.
Dane odbiorcy:
INEA S.A
ul Klaudyny Potockiej
92 2490 1028 7000 0143 0162 6692
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
Tytuł:
przelew-kablówka, internet,
kwiecień 2021
Data księgowania:
07.04.2021
Data transakcji:
07.04.2021
Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202109797202866089
Szczegóły:
PRZELEW
Kwota:
69,80
PLN
Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665
z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.
1/1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin