Piotr Zychowicz - Alianci.pdf

(24327 KB) Pobierz
Opowieści niepoprawne politycznie V
ALIANC
PIOTR ZYCHOWICZ
Opowieści niepoprawne politycznie V
LI
IM
Spis treści
W s t ę p ............................................................................................................
Część I. Rozmowy o aliantach ............................................................
Rozdział 1. Wuj Sam potrafi być bezwzględny.................................
Rozdział 2. Napoleon nie kochał Polaków ........................................
Rozdział 3. Trumna dla 99 o s ó b ..........................................................
Rozdział 4. Kłamstwo katyńskie w Londynie .................................
Rozdział 5. US dezerterzy......................................................................
Rozdział 6. Brytyjski Gułag w Afryce ................................................
Rozdział 7. Z Waffen-SS do Zielonych Beretów ............................
Rozdział 8. Błazny w komedii S t a lin a ..............................................
11
21
23
32
43
53
65
73
83
93
Rozdział 9. Jak Ronald Reagan pokonał Imperium Z ł a ............... 108
Część II. Śmierć nadchodzi z powietrza ...........................................117
Rozdział 1. Hamburg w ogniu ............................................................119
Rozdział 2. Rzeźnik z generalskimi szlifam i......................................129
6
Alianci
Rozdział 3. Podpalacze wielkich m ia s t................................................139
Rozdział 4. W yrok na D rezn o ...............................................................149
Rozdział 5. Polacy nad N iem cam i....................................................... 160
Rozdział 6. Argumenty obrońców n a lo tó w ......................................171
Rozdział 7. Norymberga dla Churchilla ...........................................187
Część III. Niemcy w niew oli.................................................................
201
Rozdział 1. D-Day: bez p ard o n u ..........................................................203
Rozdział 2. Francuska dygresja ............................................................217
Rozdział 3. „Naziści” jadą do Ameryki ............................................. 225
Rozdział 4. „Sprawiedliwość” w D a c h a u ...........................................238
Część IV. Zabójcy, szpiedzy i pożyteczni id io ci..............................
247
Rozdział 1. Gehenna czerwonego człowieka ......................................249
Rozdział 2. Angielskie obozy śm ie rc i.....................................................261
Rozdział 3. Jak zatuszować W ielki Głód ............................................. 273
Rozdział 4. Ostatnia wojna W ielkiej Brytanii z F ran cją..................282
Rozdział 5.
Laconia
idzie na d n o ............................................................ 292
Rozdział 6. Marokańskie gwałty pod Monte Cassino .................... 304
Rozdział 7. Agent H e m in g w a y ...............................................................313
Rozdział 8. Ceł: zniszczyć Normana D aviesa......................................322
Część V. Jak Anglia zdradziła Kozaków.............................................
331
Rozdział 1. Bojownicy antykomunizmu ............................................. 333
Rozdział 2. Zmowa jałtańska....................................................................337
Zgłoś jeśli naruszono regulamin