Emilia Bańczyk -„Wyróżniaj się lub zgiń” W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej.pdf

(8639 KB) Pobierz
„Wyróżniaj się lub zgiń”?
W kręgu zagadnień
komunikacji promocyjnej
Emilii Bańczyk
Pod redakcją
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2020
Dariusz Tworzydło
Recenzja
Spis treści
Wstęp
Emilia Bańczyk . . . . . . . . . . . . . . . .
Część I
Komunikacja marketingowa dzisiaj
Henryk Mruk: Warunki skutecznej komunikacji marketingowej . .
Magdalena Ratalewska, Agnieszka Wierzbicka:
Witryna internetowa
i reklama w sieci jako formy komunikacji marketingowej MŚP . . .
Inna Vasiuk: Komunikacja marketingowa w internecie a zarządzanie
marką uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Sitek: Ambient marketing jako wiodąca forma wśród metod
promocji niestandardowej . . . . . . . . . . . . . . . .
Paulina Drobisz: Storytelling – skuteczna opowieść doceniana po
latach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część II
Wokół wizerunku
Małgorzata Grzonka: Pierwsza strona sukcesu – językowa analiza
okładek magazynu „Coaching” . . . . . . . . . . . . . .
Julia Piotrowska: Marka osobista – językowe uprzedmiotowienie? .
Nataliia Parfeniuk: The specifics of information and analytical sup-
port in the marketing activities of the educational institutions in
Ukraine (on the example of the National University of Ostroh Acade-
my) [Charakterystyka informatyczno-analitycznego wsparcia działań
marketingowych instytucji edukacyjnych na Ukrainie (na przykła-
dzie Uniwersytetu Narodowego „Akademii Ostrogskiej”)] . . . .
7
13
29
49
59
71
85
99
111
5
Spis treści
Magdalena Wójcik: Sztuka generująca zyski – film modowy w pro-
cesie kreowania wizerunku marki . . . . . . . . . . . . .
Zuzanna Gałuszka: W jaki sposób Gucci osiągnęło wizerunkowy
sukces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcin Kozak: Asertywność w kontekście budowania wizerunku
swojej osoby jako marki . . . . . . . . . . . . . . . .
121
131
141
Zgłoś jeśli naruszono regulamin