Wesele St. Wyspiańskiego [odczyt wygłoszony przez prof. J. Bystrzyckiego].pdf

(10585 KB) Pobierz
15185Ó9
„WESELE”
ST. WYSPIAŃSKIEGO
i
ODCZYT
WYGŁOSZONY PRZEZ
c. B Y S T R Z Y C K I E G O
J
PROF. S ZK O Ł Y REA LNEJ W KROŚNIE.
G zysty dochód przeznaczony na ce le Jo w . S z k o ły ludow ej
■ /
KROSNO
N A K Ł A D E M TO W AR ZYSTW A S Z K O ŁY LU D O W E J
Zgłoś jeśli naruszono regulamin