Tadeusz Pilch, Teresa Bauman - Zasady badań pedagogicznych.pdf

(10404 KB) Pobierz
v.
J
V5
ł
Tadeusz
Pilch
’•
••
Teresa
Bauman-
■■
•-v-*&
•.
Zasady
badań
pedagogicznych
Strategie'^
i
•*•
i
■ ■
-
.
'i
1*
.<<
v;
t
J
.*
T
M
'I
t
Wydawnictwo
Akademickie^Żak
'
.-‘V
.
c
Zasady
badań
pedagogicznych
Strategie
ilościowe
i
jakościowe
Celem
nauki
nie
jest
otwieranie
drzwi
nieskończonej
mądrości,
lecz
położenie
kresu
nieskończonym
błędom.
Bertold
Brecht
Tadeusz
Pilch
Teresa
Bauman
Zasady
badań
pedagogicznych
Strategie
ilościowe
i
jakościowe
(wydanie
trzecie
poprawione
i
rozszerzone)
Rozdział
6
opracował
Andrzej
Radżko
Wydawnictwo Akademickie
„Żak”
Redaktor
Józef
Marek
Śnieciriski
t
FT
•MW*»
Opracowanie
graficzne
Elżbieta
Malik
Korekta
Rafał
Różycki
©
Copyright
by
Wydawnictwo
Akademickie
„Żuk"
and
Tadeusz
Pilch.
Teresa
Bauman
Warszawa
2010
ISBN
978-83-62015-16-0
Wydawnictwo
Akademickie
„Żak"
Teresa
i
Józef
Śniecińscy
Warszawa,
ul.
Włodarzewska
55G
m.
11
tel./fax
(22)
822-82-67
www.wydawnictwozak.com.pl
pocztai^y
....----------
‘---------
Uniwersytet
Opolski
Biblioteka
G’ówna
Np
8742
NP-008742
RG
uol
Spis
treści
¡Iowo
wstępne.......................................................................................................
11
?zęść
I
Filozoficzne
i
pragmatyczne
pojęcia
badań
empirycznych
....
15
lozdział
I.
Elementy
wiedzy
o
nauce
ipoznaniu
naukowym.......................
15
l.i.
Pojęcie
nauki............................................................................................
15
1.2.
Cechy
i
zasady
poznania
naukowego.................................................
17
1.3.
Owoce
poznania
naukowego.................................................................
21
1.3.1.
Cele
badali
naukowych.............................................................
.21
13.2.
Prawa
nauki
..................................................................................23
1.3.3.
Prawidłowości
wnauce
................................................................
25
1.3.4.
Teoria
naukowa
...........................................................................
27
1.4.
Wyjaśnienia
naukowe
i
ichrodzaje.......................................................
28
1.4.1.
Wyjaśnienia
genetyczne
..............................................................29
1.4.2.
Wyjaśnienia
funkcjonalne
..........................................................
30
1.4.3.
Wyjaśnienia
teleologiczno-funkcjonalne
.................................
31
1.4.4.
Wyjaśnienia
logiczne......................
32
Literatura
zalecana.............................................................................................33
Zadania
i
pytania..............................................................................................
34
łozdział
2.
Terminy
i
pojęcia
badańpedagogicznych.................................
.35
2.1.
Typologia
badań
pedagogicznych
ze
względu
na
cel.
organizację,
przedmiot
i
procedurę
.....................................................................
35
2.2.
Problemy
a
hipotezy
.............................................................................
43
2.2.1.
Formułowanie
problemów
badawczych
...................................43
2.2.2.
Formułowanie
hipotez.................................................................
4$
2.3.
Pojęcie
modelu
w
badaniach
społecznych..........................................
48
2.4.
Zmienne
i
wskaźniki
w
badaniach
pedagogicznych
. . ......................
50
Zgłoś jeśli naruszono regulamin