Stanisław Kawula - Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualność, perspektywy.pdf

(31825 KB) Pobierz
adamjparjzafeli
PEDAGOGIKA
SPOŁECZNA
dokonania
-
aktualność
-
perspektywy
Podręcznik
akademicki
dla
pedagogów
Koncepcja
i
redakcja
naukowa
Stanisław
Kawula
adamjparszafelf
Recenzenci
prof.
dr
hab.
Tadeusz
Frąckowiak
prof.
dr
hab.
Ewa
Syrek
Redaktor
Magdalena
Rupińska
Redaktor
techniczny
Ryszard
Mikulski
Korekta
Daniel
Kawa
Projekt
okładki
Jacek
Pietruski
©
Copyright
by
Wydawnictwo
Adam
Marszałek
©
Copyright
by
Stanisław
Kawula
Toruń
2003
3262
ISBN
83-7322-427-0
Wydawnictwo
Adam
Marszałek,
ul.
Przy
Kaszowniku
37,
87-100
Toruń,
tel./fax
(056)
623
22
38,
(056)
660
81
60,
e-mail:
info@marszalek.com.pl
Drukarnia
nr
1,
ul.
Rydygiera
12a,
87-100
Toruń, tel.
(056)
659
98 96
3
Spis
treści
Wprowadzenie
(Stanisław
Kawula)
Pedagogika
społeczna
jako
subdyscyplina
naukowa
i
kręgi
jej
działalności....
13
Po
co
studiować
pedagogikę
społeczną?.............................................................
18
I
'
Część
pierwsza
PODSTAWOWE
KATEGORIE
I
KIERUNKI
PRZEOBRAŻEŃ
Rozdział
1
Pedagogika
społeczna
i
jej
miejsce
wśród
nauk
pedagogicznych
(Stanisław
Kawula)
1.1.
1.2.
1.3.
»
1.4.
1.5.
1.6.
Etapy
rozwoju pedagogiki
społecznej.......................................................
25
Dylematy
pedagogiki
społecznej
na
przełomie
XXI
wieku.......................
27
Swoista
metodologia
pedagogiki
społecznej.............................................
32
Środowisko
życia
a
środowisko
wychowawcze
człowieka.........................
34
Spór
o
pegagogikę
społeczną......................................................................
38
Uwagi
na
czas
reformy
edukacji................................................................
45
Rozdział
2
Ewolucja
zadań
polskiej
pedagogiki
społecznej
(Wiesław Ciczkowski)
2.1.
Zasadnicze
pytania......................................................................................49
Okresy
rozwoju
polskiej
pedagogiki
społecznej.........................................
49
j
2.3.
Zadania
pedagogiki
społecznej
w
I
i
U
okresie
jej
rozwoju........................
55
2.4.
Pedagogika
społeczna
w
dekadzie
lat
80.
-
III
okres.................................
57
2.5.
Nowe
wyzwania
stawiane
pedagogice
społecznej
w
latach
90.
i
na
przełomie
wieków
-
okres
IV...........................................................
58
2.6.
Zakończenie..........................................
i....................................................
59
4
Rozdział
3
Pedagogika
społeczna
humanistycznie
zorientowana
(Mikołaj
Winiarski)
3.1.
Humanistyczne
korzenie
pedagogiki
społecznej,
jej
współczesne
słabości
i
ich
przezwyciężanie........................................................
63
3.2.
Nowe
ramy
przedmiotu
pedagogiki
społecznej.........................................
67
3.3.
W
centrum
zainteresowania
sytuacje
życiowe
człowieka.........................
75
3.4.
Od
opieki
do
wsparcia
społecznego...........................................................
81
Rozdział
4
Współczesny
sens
pedagogiki
społecznej
(Stanisław
Kawula)
4.1.
Założenie
metodologiczne
i
praktyczne
pedagogiki
społecznej................
89
4.2.
Pedagogika
społeczna
wobec
aktualnych
potrzeb
społecznych
i
edukacyjnych................................................................................
92
4.3.
Praca
socjalna
w
pedagogice
społecznej...................................................
94
4.4.
Pedagogika
społeczna
wobec
wyzwań końca
XX
wieku..........................
98
4.5.
Pedagogika
społeczna
jako
przedmiot
studiów........................................103
Rozdział
5
Czynniki
i
sieć
wsparcia
społecznego
w
życiu
człowieka
(Stanisław
Kawula)
5.1.
Biologiczne
i
środowiskowe
koncepcje
rozwoju....................................
115
5.2.
Daleka
i
bliska
perspektywa
socjalizacji
dziecka..................................
118
5.3
„Spirala
życzliwości”
jako
cel
społecznego
wsparcia..............................
124
Rozdział
6
Edukacja
środowiskowa
-
istota,
wymiary,
aktualne
problemy
(Mikołaj
Winiarski)
6.1.
■6.2.
6.3.
•\6.4;
63.
Różne
spojrzenia
na
istotę
środowiska
wychowawczego.........................
135
Środowisko
lokalne
pojęcia,
struktura,
znaczeniewychowawcze........
139
Modele
kreacji
środowiskowej.................................................................
146
Wielowymiarowość
edukacji
środowiskowej............................................
153
Podstawowe
cechy
edukacji
środowiskowej..............................................
156
Rozdział
7
Siły
społeczne
jako
kluczowa
kategoria
pedagogiki
społecznej
(Andrzej
Olubiński)
7.1.
Siły
społeczne
geneza
i
problemy
definicyjne.....................................
163
7.2.
Siły
społeczne
problemy
ontologiczne................................................
165
Zgłoś jeśli naruszono regulamin