T. 3 - Czasy nowożytne.pdf

(67002 KB) Pobierz
HISTORYK
POWSZECHNA.
^
DLA
PŁCI
ŻEŃSKIEJ.
DZIEŁO
POŚMIERTNE
Klementyny
z
Tańskich
Hoffmanowej
UZUPEŁNIONE
I
DOPROWADZONE
DO
DZISIEJSZYCH
CZASÓW
.
PRZEZ
**•
TOM
III.
DZIEJE
NOWOŻYTNE.
WARSZAWA.
H.
NATAN8ON.
J
S.
ORGELBRAND.
1866.
WOLNO
DRUKOWAĆ,
z
warunkiem
złożenia
w
Komitecie
Cenzury,
po
wydrukowaniu,
prawem
prze­
pisanej
liczby egzemplarzy.
Cenzor
STANISŁAWSKI.
iBNl
1T.
426.
HG3
W
Drukarni
S.
Orgelbranda.
CZĘŚĆ
TRZECIA.
HISTORIA
NOWOCZESNA.
WIEK
SZESNASTY
od
roku
1501—1600
po
nar.
Chrystusa.
1.
Jakie
to
wypadki,
z
poiuodu
których
zaczynamy
od
wieku
XVI
historya
nowoczesną
?
Podbicie
Konstantynopola
przez
Turków,
odrodzenie
sztuk
i
nauk,
wynalazek
druku,
odkrycie
Ameryki
i
nowej
drogi
do
Indyj
Wschodnich,
reformacya
religijna.
Wszystkie
te
wypadki
rozwijając
się
stopniowo
przez
trzy
ostatnie
wieki,
sprowadziły
stan
dzisiejszy
Europy;
aże
nastąpiły
w
wieku
XV
i
na
początku
XVI,
przeto
z
wiekiem
XV
kończymy
historyą
’średniowieczną,Ha
z|wiekiem
XVI
zaczynamy
dzisiejszą
czyli
nowoczesną.
2.
Które
to
państwa
graty
główną
rolę
w
tym
wieku?
Włochy,
Niemcy
i
Francya.
Włochy
przez
wysokie
(stanowisko
jakie
zajęły
w
sztukach’
pięknych
i
literaturze
i
ogólnej
cywilizacyi
oraz
walkę
papieżów
z
herezyami.
Niemcy
przezj
wygórowaną
potęgę
swych
Cesarzów,
i
początek
odszczepieństwa
od
powszech­
nego
kościoła.
Francya
przez
swoją
rywalizacyą
z
Cesarzami
Nie-
Hofman.
Hist
P.
T.
III.
i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin