Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian - Nasz Pan, który staje się sprawiedliwością Bożą (II).pdf

(2319 KB) Pobierz
Ewangelia wody i
Ducha to
sprawiedliwość Boża!
Słowa tej książki ugaszą pragnienie waszego
serca. Dzisiaj chrześcijanie przedłużają
żyć
bez
wiedzy prawdziwego rozwiązania problemu
grzechów, które codziennie popełniają. Czy wiecie,
czym jest sprawiedliwość Boża? Mam nadzieję,
że
zadacie sobie to pytanie i uwierzycie w
sprawiedliwość Bożą, o której opowiada ta książka.
Sprawiedliwość Boża jest w ewangelii wody i
Ducha. Tymczasem, podobnie jak drogi skarb, ta
prawda była schowana od oczy zwolenników religii
w ciągu wielu lat. W rezultacie wielu ludzi polegało
na i chlubiło się ich własną sprawiedliwością
zamiast wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Dlatego
doktryny chrześcijańskie, które nawet nie mają racji,
zostały wierzeniami dominującymi w sercach
wierzących, jak gdyby naprawdę zawierały
sprawiedliwość Bożą.
Doktryny
Predestynacji,
Stopniowego
Usprawiedliwienia i Uświęcenia są głównymi
doktrynami chrześcijańskimi, które posiały ziarno
ciemności i próżni w duszach wierzących. Lecz
dzisiaj wielu chrześcijan musi na nowo poznać Boga
i Jego sprawiedliwość, by
żyć
z twardą wiarą.
“Nasz Pan – wcielenie Sprawiedliwości Bożej”
da twej dusze głębokie zrozumienie i pokój. Autor
chce,
byś
miał
błogosławioną
wiedzę
sprawiedliwości Bożej. Niech błogosławieństwo
Boże będzie z tobą!
Nasz PAN –
Wcielenie
Sprawiedliwości
Bożej
( II )
Możesz pobrać chrześcijańskie książki pastora
Paul-a C. Jong-a na swój komputer, tablet lub smartfon.
Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście
św.
Pawła do Rzymian
Nasz PAN –
Wcielenie
Sprawiedliwości
Bożej
( II )
P
AUL C.
J
ONG
Hephzibah Publishing House
A Ministry of THE NEW LIFE MISSION
SEOUL, KOREA
Możesz pobrać chrześcijańskie książki pastora
Paul-a C. Jong-a na swój komputer, tablet lub smartfon.
Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście
św.
Pawła do Rzymian
Nasz PAN – Wcielenie Sprawiedliwości Bożej (II)
Copyright © 2007 by The New Life Mission
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna
część tej publikacji nie
może być kopiowana ani przekazywana w
żadnej
formie za
pomocą
środków
elektronicznych lub mechanicznych, włączając
fotokopiowanie, nagrywanie, lub za pomocą systemów
przechowania i reprodukowania informacji,
bez uprzedniego pozwolenia pisemnego wydawcy lub
posiadacza prawa autorskiego.
Cytaty z Pisma
Świętego
zaczerpnięte są z
Nowej Biblii
Gdańskiej (Wydanie 2012,
Śląskie
Towarzystwo Biblijne).
ISBN 978-89-282-0184-6
Website : www.nlmission.com
www.bjnewlife.org
www.nlmbookcafe.com
E-mail : newlife@bjnewlife.org
Możesz pobrać chrześcijańskie książki pastora
Paul-a C. Jong-a na swój komputer, tablet lub smartfon.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin