Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae. Aneksy. Indeksy. Skróty bibliograficzne.pdf

(3090 KB) Pobierz
Clavis
scriptorum
et operum
Medii Aevi
Poloniae
Aneksy
Indeksy
Skróty bibliograficzne
Clavis
scriptorum
et operum
Medii Aevi
Poloniae
Aneksy
Indeksy
Skróty bibliograficzne
Clavis
scriptorum
et operum
Medii Aevi
Poloniae
Aneksy
Indeksy
Skróty bibliograficzne
Opracowanie:
Jerzy Kaliszuk
Aneta Pieniądz
Piotr Węcowski
Krzysztof Skwierczyński
Kraków 2019
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Bracha
prof. dr hab. Mieczysław Mejor
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2012-2019 (Nr 11H 12 0198 81)
ISBN: 978-83-7354-978-4
© Copyright by Jerzy Kaliszuk, Aneta Pieniądz,
Piotr Węcowski, Krzysztof Skwierczyński
© Copyright for this edition by Tyniec
Wydawnictwo Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
30–398 Kraków
tel. +48 (12) 688–52–95
tel./fax +48 (12) 688–52–91
e-mail: zamowienia@tyniec.com.pl
www.tyniec.com.pl
Druk i oprawa:
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
druk@tyniec.com.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin