Cierpienia młodego Wertera [przekład P. Choynowski].pdf

(61339 KB) Pobierz
w.
i
T-f'Z
f> 3
i
i ' '
'
■w
BIBLJOTECZKA UN IW ER SY TET Ó W LUDOWYCH 2 2 2
J. W. G OETHE
w
przekładzie i z przedm ow ą
PIOTRA CHOYNOWSK1EGO
NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA
WARS ZAWA— KRAKÓW — LUBLIN — ŁÓDŹ
POZNAŃ
W IL N O
ZAKOPANE
Zgłoś jeśli naruszono regulamin