L. Jenike - Młodość Goethe go i nieprzełożone dotąd poezye.pdf

(46816 KB) Pobierz
A
■V<
MŁODOŚĆ
12524
GOETHEGO
I N I E P R Z E Ł O Ż O N E DOTĄD
p o ezy e jeg o ulotne.
LUDWIK JENIKE.
(W y d an ie o zd o b n e, z sześciu rycinam i).
WARSZAWA.
N A K Ł A D
G E B E T H N E R A
I
W O L F FA .
1897
.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin