2. Don Kiszot z Manszy.pdf

(53346 KB) Pobierz
c
DON K I S Z O T
ar[S?v.
V
W przekładzie
W. Zakrzewskiego,
Z
F R Z B D M O
J. A. Święcickiego,
z ilustracyami
G u s ta w a D o rś’go.
v____
T
o
r
q
i i -
f
----------- ^v>
A
WARSZAWA.
D R U K A R N IA
Oranoraskiegro
i
Sikorskiego,
47* N0wy-Świ&t 47»
Zgłoś jeśli naruszono regulamin