3. Don Kiszot z Manszy.pdf

(67866 KB) Pobierz
lv. £ ś i ; i
' • : J: :
•£
•*>;
%
:x t ;k * ł: tó r • /: ; j j *
:fS lS :K 3 ;:::
~f£';L7£s7ŚKE;
sStór;
B IB L IO T E K A DZIEŁ WYBOROWYCH.
iagś^ gs w n .
DON KISZOT
5
jY s^
Ian
Cerwantesa,
z przedm ow ą
J. A. Święcickiego,
z ilustracyam i
Gustawa. Dore’cro
v
T O M III.
y
O
»
MtójLOTEKA MffiSSĄ.
.
£e/7ff 4/?
ko/a
W p renu m eracie
t
MA S A A
T RZ H .
R edakcya i Adm inistracya;
41.
Ń o w y -Ś w ia t
41.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin