8. Jak wam się podoba, Noc Trzech Króli, Wszystko dobre, co się kończy dobrze [komedie].pdf

(92528 KB) Pobierz
DZIEŁA W I L M A
Tom VIII.
SZEKSPIRA
DZIEŁA
WILIAMA
w przekładach.
SZEKSPIRA
J. Korzeniowskiego, St. Koźmiana, K. Ostrowskiego,
J. Paszkowskiego, J. Kasprowicza, A. Langego,
Ed. Porębowicza i St. Rossowskiego
pod red a k ey ą
Dr. HENRYKA BIEGELEISENA.
Tom
VIII.
J A K W A M S IĘ P O D O B A .—N O C T R Z E C H
K R Ó L I. — W S Z Y S T K O D O B R E , CO S IĘ
K O Ń C Z Y D O B R ZE . — O B JA Ś N IE N IA .
W ydanie drugie.
NAKŁADEM
KSIĘGARNI
POLSKIEJ.
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
KOM E DYE
D zieła Szekspira. Tom VI
j
I
Zgłoś jeśli naruszono regulamin