4. Król Henryk VI trzy części, Król Ryszard III, Objaśnienia [dramaty królewskie].pdf

(223264 KB) Pobierz
.
pl
f
M
m
i
ii f
lM
i
l
l
e
lillilB
mmmśm
» | | * ii# it
I
i
H
9 @
p
l
! P
i
W
v i . v J
viF lK 'M f,
W
L
W
^ S B ff lE iW
^ re S ^ f p
■®
:
KrWl łtó
W
•V ,ŁVAv
R
HA%VI‘
mvi
• *
1
’ $
h':-M
>
•■ ■
V ^uA ł1\* W'
;
H
•■ '
M
'
I
; t a f t
?
, .
h
m
a
fflfi¥M,\:;
feAt ,■«>
.
IliE ltiim E ilE w
■ t f e J | | ^ K t ł l i >3
ik
:
imwMmmvm
m
i
mmw
V
.1
42. f U .
BZIEZA WILIAMA SZEKSPIRA
Tom IV.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin