3. Król Jan, Król Ryszard II, Król Henryk IV. Cz. 1 i 2, Król Henryk V [dramaty królewskie].pdf

(270554 KB) Pobierz
MMiPMMHl
K V i ? ? ! 1 1; V T . ~ >!. ?:
r
a
n
H
R
f
K
K
l H
M
H
P
i
/ . 0
#p**. '■®af .i®fW?Ry
/ $
$ $ • '*
Ifey® ' ? ■ '^Jp
msmMmio M m m ^ WaSB^m
\
:
>
'
;
,
i
'
v
*'
'
'
^
p S
f
P
-
i
*
’ ’
U
l
I
m
,
/'
m
«
• ■ 1
/o' /
I f i j M
;
-
B
/
S
.<
;
®
j 1
*
,/^'( 4 ^ . ( 1 / ^ ' '
,
n* //“ i
4 i
'
, / *
/ ,
'?/.* V " ^ A»; V,
r
\ ‘ wMfm
r*
i, «. V* /V
m
I'?!?-*:'
iS p # ®
■\w&k
&
'
t
P
s
*^ -in 1
Ł
u
rT J
.‘ ’■ 'U k ł/,;1
.!'V ' f e iv '
„,,
MWaMW
m
m
M
l
u \r* ■ >r‘* v.- t.: *• w • >, v '
-
>
a®s
<f M
?
ę
IMS
1
I . ®
«
mtf&sS
i
K■ * i W- J M ':\
s ; iM w % 4 . :;sv>.’!T-J1
>
,.
H
l s • r« c " •
3t o -: * a
m »• . a
■?. #
^ L «
& ,
,
J g J s sr''
W
$ |S
i'*'
;<£» m '
UXf-yypr^y,
m m * i . m i-
...
.
>
•« 1
.
, * # :i
i i &m
IlalBslimMssai
-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin