Diodor Sycylijski - O Peryklesie i wojnie peloponeskiej.pdf

(17295 KB) Pobierz
DE PERICLE
ET BELLO PELOPONNESIACO
O PERYKLESIE
I WOJNIE PELOPONESKIEJ
FONTES HISTORIAE ANTIQUAE
Zeszyty Źródłowe
do Dziejów Społeczeństw Antycznych
pod redakcją
Leszka Mrozewicza
Zeszyt XLI
Diodorus Siculus
DE PERICLE
ET BELLO PELOPONNESIACO
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Diodorus Siculus
DE PERICLE
ET BELLO PELOPONNESIACO
(Bibliotheca Historica XII)
Diodor Sycylijski
O PERYKLESIE
I WOJNIE PELOPONESKIEJ
(Biblioteka Historyczna XII)
Sylwester Dworacki
Anna Skucińska
Leszek Mrozewicz
Komentarz
Przekład
Redakcja naukowa
POZNAŃ 2019
Tekst grecki zgodny jest z wydaniem: Diodorus of Sicily,
The Library of History, with an English translation by C.H. Oldfather,
Cambridge, Mass. – London 1984, 1994 (Loeb Classical Library 375, 384)
Recenzent: prof. dr hab. Marian Szarmach
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
Seria wydawana staraniem Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Adiustacja tekstu greckiego: dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM
Publikacja sfinansowana przez
Urząd Miejski w Gnieźnie
Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Na okładce: Perykles – rzymska kopia z II w. po Chr. według oryginału Kresilasa
(V w. przed Chr.). By Copy after Kresilas - Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15498192
Projekt okładki: Ewa Wąsowska
Redaktor: Ewa Dobosz
Redaktor techniczny: Elżbieta Rygielska
Łamanie komputerowe: Reginaldo Cammarano
ISBN 978-83-232-3510-1
ISSN 1506-5898
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10
www.press.amu.edu.pl
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl
Wydanie I. Ark. wyd. 9,50, Ark. druk. 9,25 + wklejki
DRUK I OPRAWA: VOLUMINA.PL DANIEL KRZANOWSKI, SZCZECIN, UL. KS. WITOLDA 7–9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin