L. Finkel - Marcin Kromer historyk polski XVI wieku rozbiór krytyczny.pdf

(128312 KB) Pobierz
m
m\m
KROMER
H i s t o r y k p o l s k i XVI wieku.
Rozbiór
krytyczny
napisał
LUDWIK FINKEL.
Osobne odbicie z X V I T., R ozpraw W ydz. h is t.-filozof. A kad. Umiej.
W KRAKOWIE,
W DRUKARNI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
pod zarządem Ignacego Stelcla.
1883
.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin