Polska muzyka religijna.pdf

(5372 KB) Pobierz
Polska
muzyka religijna
- między epokami
i kulturami
W ydawnictwo U niw ersytetu Śląskiego
K atowice 2006
Polska
muzyka religijna
- między epokami
i kulturami
NAUKOWE
U NIW ERSYTETU
ŚLĄSK IEGO
W KATOWICACH
NR 2407
Polska
muzyka religijna
- między epokami
i kulturami
Pod redakcją
K
rysty ny
T
urek
i
B
o g u m ił y
M
ik i
W ydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2006
Zgłoś jeśli naruszono regulamin