W. Czermak - Grunwald.pdf

(45049 KB) Pobierz
J._
_
T
T- T
r
:5
** ’
v
a
%
p
V
h
4
j.
i
JK
■ r .
:
i
''
:
- ^
i
p
'
>-
-
-
'V K
I
i ;!,
A
/
-
V
ż
I
1
i
i
’■
V
^
te'
[ { -
7 !
x
V
i
*
T
r
*
v
'■
f
j
l
J
5^
*
.
i
,
>
/
>
r
,
. ' '
l .
I*
:
i
i
_
W * '*'✓
i,
j
^
j TJH * nW
-
i -
*>
^ c jd r
:
>
• '
A
A
&
1 '
te
J
r
*
\
; x
'
-
IKl /
>ur '-^:
\
x
V £
> j t
^V'
'
i
t
tjjCt
T
s~*k * .# S
n
5 • r r ■
'■
r
'
<
L.
*
< / -*.
!X
o</ r -
r
a
Ł
?
kj
-;r 4
,
V
x
*
>
i
L
*
»
V
,
;
:
xt
r
* ’
- <
X
’V
4
A
^‘(
2
:
- '■ *
'
/
K_
M
! A
.
,-
‘ '
^
ś
:
4V
: f1
• ik ■
*
,
r
a
-
X
r 'V
C .
-
V
^
: < * * v
V
-
>v..
' L
i
i: p s
i
\r .
^
i
jr
. O
‘* >
<4
J ,
C
ii
%
wo,
I
PROF. WIKTOR C ZERM AK
GRUNWALD
LWÓW
MACIERZ POLSKA BB 1910
ADM1N1STRACYA W GM ACHU SEJMOWYM
Zgłoś jeśli naruszono regulamin