K. Bartoszewicz - Insurekcja Kosciuszkowska.pdf

(28591 KB) Pobierz
AUTORA TEJ KSIĄŻKI PRACE HISTORYCZNE ODDZIELNIE WYDANE:
Zapiski Tymoteusza Lipińskiego,
Kraków 1885.
Księga pamiątkowa Konstytucji 3 maja,
2 tomy, Kraków 1891.
X. Paweł Rzewuski, biskup-sufragan warszawski,
Kraków 1891.
Rok 1863. Historia na usługach ludzi i stronnictw,
2 tomy, Kraków, 1895–6.
Konstytucja 3 maja
(Bibl. dzieł wyborowych), Warszawa 1906.
Dzieje insurekcji Kościuszkowskiej,
Wiedeń 1909 (wyd. drugie, Wiedeń 1913).
Wojna żydowska w r. 1859,
Warszawa 1913.
Odrodzenie Polski za Stanisława Augusta,
Warszawa 1914.
Muza margrabiego,
Warszawa 1914.
Przyjaciel księcia Józefa,
Warszawa 1914.
Tadeusz Ogiński, wojewoda trocki i jego pamiętnik
(odbitka
z
Przeglądu historycznego),
Warszawa 1914.
Antysemityzm w Polsce XV–XVII w.,
Warszawa 1915.
Utworzenie Królestwa Kongresowego (1815),
Kraków 1916.
Dzieje Galicji,
Warszawa 1917.
Caryca Praskowja,
Warszawa 1927.
Radziwiłłowie,
Kraków 1928.
KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ
DZIEJE
INSUREKCJI
KOŚCIUSZKOWSKIEJ
1909
PORTET-SUR-GARONNE 2005
Zgłoś jeśli naruszono regulamin