Plotyn - Enneady T.II.pdf

(19387 KB) Pobierz
BIBLIOTEKA
KLASYKÓW
FILOZOFII
PL
OTYN
E
N
N
E
A
D
Y
Przełożył
i
wstępem
poprzedził
ADAM
KROKIEWICZ
Tom
II
1959
PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO
NAUKOWE
SPIS
TREŚCI
TOMU
DRUGIEGO
Enneada
czwarta
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
O
substancji
duszy
I..............................................................
7
O
substancji
duszy
II.............................................................
13
O
trudnościach,
jakie
nastręcza
dusza
I..............................
14
O
trudnościach,
jakie
nastręcza
dusza
II..........................
63
O
trudnościach,
jakie
nastręcza
dusza
III
albo
o
widze­
niu
....................................................................................................
134
O
postrzeganiu
i
pamięci......................................................
152
O
nieśmiertelności
duszy........................................................
159
O
zestąpieniu
duszy
w
ciała....................................................
186
Czy
wszystkie
dusze
jedną...................................................
200
Enneada
piąta
I.
O
trzech
początkowych
samobytach
i
tym,
co
jest
ponad
nimi....................................................................................................
209
II.
O
powstawaniu
i
następstwie
bytów
po
pierwszem
. .
.
228
III.
O
poznających
samobytach
i
Tym,
co
jest
ponad
nimi
.
231
IV.
O
sposobie,
w
jaki
z
Pierwszego
jest
to,
co
po
Pierwszem
i
o
Jednem.......................................................................................
263
V.
O
tym,
że
przedmiotów
umysłowych
nie
ma
na
zewnątrz
umysłu
i
o
Dobru............................................................................267
VL
O
tym,
że
To,
co
jest
ponad
istniejącym,
nie
myśli,
i
czym
je*
to,
co
myśli
w
sposób
pierwszy,
i
czym,
jest
to,
co
myśli
w
sposób
wtóry
...............................................................
288
VI
Spis
treści
VII.
O
tym,
czy
istnieją
idee
także
poszczególnych
przedmiotów
296
VIII.
O
pięknie
umysłowym.................................................................
300
IX.
O
umyśle
i
ideach
i
bycie............................................................
323
Enneada
szósta
O
rodzajach
bytu
I.......................................................................
339
O
rodzajach
bytu
II...................................................................
391
O
rodzajach
bytu
III...................................................................
427
O
tym,
że
istniejące
jako
jedno
i
tożsame
jest
równocześnie
wszędzie
całe
I...............................................................................
477
V.
O
tym,
że
istniejące
jako
jedno
i
tożsame
jest
równocześnie
wszędzie
całe
II
(23)
505
VI.
O
liczbach.........................................................................................
524
VII.
Jak
zaistniała
wielość
ideii
o
Dobru
(38)
559
VIII.
O
wolności
i
woli
Jednego.........................................................
632
IX.
O
Dobru
lub
Jednem.....................................................................672
Skorowidz
rzeczy.....................................................................................
697
Skorowidz
imion..........................................................................................
709
I.
II.
III.
IV.
ENNEADA
CZWARTA
I
(II).
O
SUBSTANCJI
DUSZY
I
(4)
1.
W
dociekaniach
naszych,
jaka
właściwie
jest
substancja
duszy,
wykazaliśmy,
że
dusza
nie
jest
żadnym
ciałem,
a
także
w
dziedzinie
niecielesnych
znowu
przedmiotów
że
nie
jest
harmonią,
odrzuciliśmy
zaś
także
pojęcie
entelechii,
bo
nie
jest
ani
prawdziwe
w
tej
postaci,
w
jakiej
się
je
głosi,
ani
też
nie
tłumaczy
samej
istoty,
i
powiedziawszy
wreszcie,
że
dusza
ma
umysłową
naturę
oraz
bożą
dolę,
powiedzieliśmy
przy­
puszczalnie
coś
jasnego
o
jej
substancji,
niemniej
jednak
lepiej
będzie
iść
jeszcze
dalej.
Więc
wówczas
opieraliśmy
podział
na
rozróżnieniu
zmysłowej
i
umysłowej
natury,
zaliczając
duszę
do
umysłowego
świata:
obecnie,
niechaj
się
zalicza
do
umysłowego
świata,
a
my
spróbujmy
dotrzeć
do
jej
natury
na
innej
drodze!
Mówimy
tedy,
że
pewne
rzeczy
podzielone
w
sposób
pierwszy
i
rozcząstkowane
na
mocy
własnej
natury.
to
rzeczy,
których
żadna
część
nie
jest
tożsama
ani
z
inną
częścią,
ani
z
całością
i
których
część
musi
być
mniejsza
od
ogólnej
całości.
Tymi
rzeczami
właśnie
wielkości
zmysłowe
i
objętości:
każda
z
nich
ma
swoje
miejsce
i
nie
jest
możliwe,
by
w
więcej
niż
jednym
mieściła
się
równocześnie
ta
sama.
8
Enneada
czwarta
Druga
natomiast
substancja
jest
tej
substancji
wprost
przeciwna:
bezcząstkowa
i
niepodzielna,
nie
dopusz­
czając
do
siebie
podziału
zgoła,
nie
dopuszczając
żadnej
rozległości
nawet
w
pomyśleniu,
nie
potrzebując
miejsca
i
nie
znajdując
się
w
żadnej
rzeczy
ani
częściowo,
ani
całkowicie,
bo
się
niejako
unosi
na
wszystkich
rzeczach
razem,
nie
żeby
mieć
w
nich
ostoję,
lecz
że
inne
rzeczy
nie
mogą
ani
chcą
być
bez
niej
—jest
ona
substancją
zawsze
w
stanie
tym
samym,
czymś
wspólnym
dla
wszystkich
razem
rzeczy
następnych,
niby
środkiem
w
kole,
od
którego
zależą
oraz
wychodzą
wszystkie
promienie
do
obwodu,
a
niemniej
pozwalają
mu
pozostawać
w
sobie
samym,
mając
odeń
powstanie
i
bytowanie,
i
oto
posiadają
udział
w
punkcie
i
począt­
kiem
dla
nich
jest
to,
co
«bezcząstkowe»,
i
poszły
naprzód
«po
zaczepieniu
się»
tam.
I
kiedy
z
jednej
strony
owo
zasadniczo
niepodzielne
znajduje
się
w
świecie
umysłowym
i
przewodzi
bytom
rzeczywistym,
a
z
drugiej
znowu
strony
owo
całkowicie
podzielne
znajduje
się
w
świecie
zmysłowym,
to
przed
światem
zmysłowym
i
coś
blisko
niego
i
bodaj
że
w
nim
jest
jeszcze
inna
natura:
nie
jest
ona
podzielna
w
pierw­
szy
sposób,
tak
jak
ciała,
a
tylko
staje
się
podzielna
w
ciałach.
Oto
wobec
podziału
ciał
podlega
mu
także
idea
w
nich,
przy
czym
jednak
w
każdej
części
jest
cała,
gdyż
ta
sama
staje
się
wieloma,
a
każda
z
tych
części
oddzieliła
się
całkowicie
od
innej,
albowiem
idea
podzieliła
się
całkowicie.
Tak
jest
na
przykład
z
barwami
i
wszelkimi
w
ogóle
jakościami,
tudzież
z
każdym
kształtem,
który
może
być
w
wielu
rozdzie­
lonych
częściach
równocześnie
cały
i
nie
mieć
żadnej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin