Rzeczpospolita Wazów III.pdf

(1407 KB) Pobierz
Redakcja i korekta
Małgorzata Świerzyńska
Indeks osób
Małgorzata Świerzyńska
Opracowanie graficzne
Elżbieta Malik
© Copyright by Henryk Wisner
© Copyright by Wydawnictwo Neriton
© Copyright by Instytut Historii PAN
ISBN 978-83-7543-043-1
Tytuł dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydawnictwo Neriton
Wydanie I, Warszawa 2008
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
tel. (022) 831-02-61 w. 26
neriton@ihpan.edu.pl, www.neriton.apnet.pl
Objętość 24 arkusze wydawnicze
Nakład 500 egzemplarzy
Druk i oprawa Fabryka Druku
Zgłoś jeśli naruszono regulamin