Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek - Retoryka.pdf

(1957 KB) Pobierz
RETORYKA
Redakcja naukowa
Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr
Wilczek
Autorzy
Maria Barłowska, Monika Bogdanowska, Agnieszka
Budzyńska-Daca,
Elżbieta Dutka, Wacław Forajter, Beata Gaj, Anna
Kucz,
Iwona Loewe, Beata Mytych-Forajter, Paweł Nowak,
Michał Rusinek
Leszczek Szewczyk, Jacek Warchala, Piotr Wilczek,
Maria Załęska
Ilustracja na okładce
Jose Ortega/Images.com/Corbis
Redaktor inicjujący
Monika Szewczyk
Redaktor
Anna Stankiewicz
eBook został przygotowany na podstawie wydania papierowego z 2008 r. (wyd. I)
Warszawa 2014
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2008
ISBN 978-83-01-17928-1 (ePub)
ISBN 978-83-01-17929-8 (Mobi)
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
tel. 22 69 54 321; faks 22 69 54 288
e-mail:
pwn@pwn.com.pl; www.pwn.pl
Skład wersji elektronicznej:
Virtualo Sp. z o.o.
Spis treści
Piotr Wilczek,
Co to jest retoryka i dlaczego warto ją studiować?
Część pierwsza
Anna Kucz,
Retoryka i oratorstwo w starożytności
Monika Bogdanowska,
Topika
Agnieszka Budzyńska-Daca,
Sztuka argumentacji
Elżbieta Dutka,
Kompozycja jako problem (nie tylko) retoryczny
Maria Barłowska,
Amplifikacja retoryczna
Wacław Forajter,
Wśród tropów i figur
Agnieszka Budzyńska-Daca,
Pronuntiatio, czyli sztuka
wygłaszania mowy
Część druga
Maria Załęska,
Retoryka a językoznawstwo
Beata Mytych-Forajter,
Retoryka a literaturoznawstwo
Paweł Nowak,
Retoryka a propaganda polityczna
Michał Rusinek,
Retoryka a psychologia
Leszek Szewczyk,
Retoryka kaznodziejska
Iwona Loewe,
Retoryka w reklamie
Jacek Warchala,
Retoryka w obszarze
public relations
Beata Gaj,
Retoryka w szkole
Przypisy
Bibliografia
Noty o Autorach
Zgłoś jeśli naruszono regulamin