Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy.pdf

(30913 KB) Pobierz
KAZIMIERZ II SPRAWIEDLIWY
Józef Dobosz
Kazimierz II
Sprawiedliwy
n
Poznań
[gll
Wydawnictwo
2014
Poznańskie
Copyright © Józef Dobosz, 2014
Copyright © Wydawnictwo
Poznańskie
Sp. z o.o., 2014
Redakcja i korekta
Redakcja techniczna
Projekt
okładki
Magdalena Owczarzak
Barbara Adamczyk
Juliusz Zujewski
Wydanie II poprawione
ISBN 978-83-7177-893-3
Wydawnictwo
Poznańskie
sp. z o.o.
61-701
Poznań,
ul. Fredry 8
Sekretariat: tel. 61 853-99-10
Dział
handlowy: tel. 61 853-99-16, faks 61 853-80-75
e-mail: handlowy@wydawnictwopoznanskie.com
www.wydawnictwopoznanskie.com
Zgłoś jeśli naruszono regulamin