Biuletyn Rady Jezyka Kaszubskiego 2019.pdf

(5287 KB) Pobierz
2019
ÙCHWÔLËNCZI RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
A
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
13
BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2019
prof. Jadwiga Zeniukòwô (Pòlskô)
prof. Daniel Bùnczic (Niemcë)
prof. Mòtoczi Nomachi (Japóniô)
prof. Dejan Ajdaczic (Ùkrajina)
prof. Dorde Òtaszevic (Serbiô)
prof. Laùra Janda (Norweskô)
NÔÙKÒWÔ RADZËZNA
przédny redaktor: Daniel Kalinowsczi
tematiczny redaktor: Marek Cëbùlsczi (jãzëkòznôwstwò)
tematiczny redaktor: Adela Kùik-Kalinowskô (lëteratura)
tematiczny redaktor: Duszan Pażdżersczi (slawistika)
tematiczny redaktor: Danuta Stanulewicz-Skrzëpiec (edukacjô)
jãzëkòwi redaktor: Danuta Pioch
sekretarz: Bòżena Ùgòwskô
REDAKCYJNÉ KARNO
RECENZENTOWIE SPÒZA NÔÙKÒWI RADZËZNË
I REDAKCYJNÉGÒ KARNA
dr. hab. Nicole Dołowi-Rëbińskô
prof. Jadwiga Zieniukowa (Polska)
prof. Daniel Bunčić (Niemcy)
prof. Motoki Nomachi (Japonia)
prof. Dejan Ajdačić (Ukraina)
prof. Đorđe Otašević (Serbia)
prof. Laura Janda (Norwegia)
RADA NAUKOWA
redaktor naczelny: Daniel Kalinowski
redaktor tematyczny: Marek Cybulski (językoznawstwo)
redaktor tematyczny: Adela Kuik-Kalinowska (literatura)
redaktor tematyczny: Duszan Paždjerski (slawistyka)
redaktor tematyczny: Danuta Stanulewicz-Skrzypiec (edukacja)
redaktor językowy: Danuta Pioch
sekretarz: Bożena Ugowska
KOMITET REDAKCYJNY
RECENZENCI SPOZA RADY NAUKOWEJ
I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
dr. hab. Nicole Dołowy-Rybińska
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2019
Gduńsk 2019
Tłumaczenié:
Dariusz Majkòwsczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi,
Bòżena Ùgòwskô (jãzëk kaszëbsczi); Danuta Stanulewicz (jãzëk anielsczi)
Kòrekta kaszëbsczich tekstów:
Danuta Pioch, Bòżena Ùgòwskô
Kòrekta pòlsczich tekstów:
Bòżena Ùgòwskô
Graficzné òbrobienié, projekt òbkłôdczi:
Pioter Geisler
ISSN
1899-4318, 1899-4326
Copyright by Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Gdańsk 2019
Wëdôwca:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
sz. Straganiarskô 20-23, 80-837 Gduńsk
Projekt òstôł zrealizowóny dzãka ùdëtkòwieniémù Minystra Sprawów Bënowëch i Administracji
Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tłumaczenie:
Dariusz Majkowski, Eugeniusz Pryczkowski,
Bożena Ugowska (język kaszubski); Danuta Stanulewicz (język angielski)
Korekta tekstów kaszubskich:
Danuta Pioch, Bożena Ugowska
Korekta tekstów polskich:
Bożena Ugowska
Opracowanie graficzne, projekt okładki:
Piotr Geisler
ISSN
1899-4318, 1899-4326
Copyright by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2019
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk
„Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” jest obecny w następujących bazach referencyjnych:
ICV 2017: 21.92
Zgłoś jeśli naruszono regulamin