Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin.pdf

(38153 KB) Pobierz
Przyczyny powstawania i rozwoju
Fizjologia
roślin
roślin
Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Źródła
i
monografie
242
ISTNIEJE OD ROKU 1934
TEOFRAST
Przyczyny
powstawania i rozwoju
Fizjologia
roślin
Z
wstępem,
języka
roślin
greckiego
przełożył,
komentarzem i indeksami
opatrzył
ks. Hen ryk Wójtowicz
Lublin
Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Tytuł oryginału
nep\
cpt>'tOOV
<Xi
'ttOOV
Tiumaczenia dokonano z wydania:
Theophrastus.
De
causis plantarum.
In three volumes.
Edited and translated by Benedict Einarson and Georg
K.
K. Link.
London 1976-1990. The Loeb Classical Library.
Recenzenci
Prof.
dr
hab. Józef Bednara
Prof.
dr
hab. Wanda
Grębecka
Prof. dr hab. Henryk Podbielski
Prof. dr hab. Marian Szarmach
Redaktor
książki
Stanisław
Sarek
Projekt
okładki
Jerzy Durakiewicz
Skład
komputerowy
Anna Kopiec
Wydanie publikacji dofinansowane
przez Komitet
Badań
Naukowych
© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL 2002
ISBN 83-7306-11
O-X
TOWARZYSTWO NAUKOWE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin 1, skr. poczt. 123
tel. (0-81) 525-01-93, tel./fax (0-81) 524-31-77
e-mail: tnkul@kul.lublin.pl http://www.kul.lublin.pl/tn/
Dział
Marketingu i
Kolportażu
tel. (0-81) 524-51-71
Zgłoś jeśli naruszono regulamin