Majjhima Nikaya - Zbiór mów.pdf

(2204 KB) Pobierz
Zbiór mów
średniej długości
tom 1
Zbiór mów
średniej długości
tom 1
fundacja „theravada” ∙ 2020
Majjhima Nikaya
Zbiór mów średniej długości
Copyright © 2020 Fundacja „Theravada”
Wydawca: Fundacja „Theravada”
Tłumaczenie: Piotr Jagodziński
Redakcja: Alicja Brylińska
Korekta: Bartosz Klimas, Milena Bartosz-Lisowska
Zdjęcie na okładce: Mathijs Delva on Unsplash
Projekt okładki i skład tekstu: Monika Zapisek
Wszystkie książki z suttami wydawane są przez Fundację „Theravada”. Jest to możliwe
dzięki osobom wpłacającym darowizny bezpośrednio na konto Fundacji, jak też tym, które
wspomagają projekt crowdfundingowy na portalu patronite (patronite.pl/TheravadaPL).
Dodatkowo udało nam się uzyskać grant z Khyentse Foundation z usa, który pokrywa
nieco mniej niż połowę wszystkich kosztów związanych z projektem tłumaczeń sutt. W tym
miejscu chcielibyśmy podziękować zarówno Khyentse Foundation za zaufanie nam, jak
i wszystkim osobom wpłacającym darowizny na ten cel oraz na pozostałe cele statutowe
Fundacji. Specjalne słowa podzięki chcemy przekazać patronom, a są to:
Adam Anonim, Justyna Chruściel, Bartosz Kościów, Agnieszka Kruk, Mateusz Parkita,
Janusz Podkościelny, Michał Sawicki, MarcinSilesia
isbn: 978-83-948459-5-7 (całość)
isbn: 978-83-948459-4-0 (tom 1)
Spis treści
Wstęp    5
Mūlapariyāya Sutta
(mn.001 –
Mowa o porządku podstaw)    7
Przedmowa    7
Struktura kanonu     8
Pierwsza sutta średniego zbioru –
Mowa o porządku podstaw
(mn.001)    9
Porządek podstaw    11
Pospolity człowiek    15
Mniemanie    19
Zachwyt jako przyczyna cierpienia    24
Dwadzieścia cztery bazy    26
Mnich w trakcie treningu    29
Arahant    32
Tathāgata    33
Zakończenie sutty    35
Tłumaczenie    38
Sabbāsava Sutta
(mn.002 –
Mowa o wszystkich skażeniach)    52
Przedmowa    52
Tłumaczenie    75
Dhammadāyāda Sutta
(mn.003 –
Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę)    89
Przedmowa    89
Tłumaczenie    100
Bhayabherava Sutta
(mn.004 –
Mowa o bojaźni i trwodze)    108
Przedmowa    108
Tłumaczenie    116
Anaṅgaṇa Sutta
(mn.005 –
Mowa o braku splamień)    132
Przedmowa    132
Tłumaczenie    144
Zgłoś jeśli naruszono regulamin