Jezus o Matce Kościoła (8-VI-2002).pdf

(41 KB) Pobierz
Sobota 8.VI.2002 r. | Niepokalanego Serca Maryi
JEZUS do ALICJI LENCZEWSKIEJ:
Niepokalane Serce Mojej Matki
zwycięży.
Ona jest
Matką Kościoła,
który zawsze
jest
święty niezależnie
od grzechów i zdrady wielu dzieci
Kościoła. Świętością
Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie,
oddani
słudzy Moi, którzy w ofierze
męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem Świątyni
Mojej. W niej jestem
żywy
i prawdziwy i w niej przez
sługi
Moje
karmię
dzieci
Moje, przywracam życie
i
prowadzę
do domu Ojca.
Cierpi Mój
Kościół,
jak Ja
cierpiałem,
poraniony jest
i krwawi, jak Ja poraniony
byłem
i jak
drogę
na
Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczesz-
czony,
jak oplute i sponiewierane
było Ciało
Moje. I
słania się, i upada, jak Ja pod
brzemieniem
krzyża,
bo
też
niesie
krzyż
dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi
się,
i idzie ku zmartwychwstaniu przez
golgotę
i ukrzyżowanie
jakże
wielu
świętych.
Ale bramy piekielne go nie
przemogą,
bo
mądrość
i moc Ducha
Bożego
go prowadzi
sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego
współpracowników.
I nadchodzi
świt
i wiosna
Świętego Kościoła, choć
jest
antykościół
i jego
założyciel
antychryst.
Choć są
prorocy
Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele
ogniw i organizacji na ich
usługach.
I
chociaż
jest
światowy ,,sanhedryn'' kierujący
kościołem
szatana na ziemi.
Choć podporządkowali
sobie
rządy
i bogactwa i wydaje
się, że
wszystko zatruli i
kierują światem
ku jego zgubie.
Antychryst nie jest Bogiem, niczego
nie
może
stworzyć, a pragnie tylko
niszczyć to,
co
stworzył
Bóg. I
małpując Boga, kaleczy, rani, zniekształca,
zatruwa jadem
lęku,
bólu i
śmierci.
Antykościół
jest
odwrotnością Kościoła
prawdziwego
w swych strukturach, celu i
działaniu.
W miejscu
życia
jest
śmierć,
w miejscu prawdy jest
kłamstwo,
w miejscu
miłości
-
nienawiść,
w miejscu wybaczenia -
zemsta, w miejscu wolności
-
zniewolenie,
w
miejscu pokory -
pycha, w miejscu miłosierdzia
-
okrucieństwo.
I tak
można wymienić
wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i
rozpoznać
ich
przeciwieństwa,
które
są treścią
nauki i
działania tych, którzy walczą
z
Kościo-
łem Moim, z Moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi.
Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu
pierworodnego
świata
i
każdego
dziecka tej ziemi.
Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie
na
światło Bożej
Prawdy
kłamstwa
synów
ciemności
i
każdy człowiek według własnej woli, w obliczu tej Prawdy będzie
musiał wybrać
królestwo Mojego Ojca albo oddanie siebie na
wieczność
ojcu
kłamstwa.
I uwolniony zostanie
świat
od
pajęczej
sieci Wielkiej
Nierządnicy
-
kościoła
antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród
dzieci Moich.
Maryja jest
Tą,
przez
którą
idzie odrodzenie
Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym
blaskiem Bożej
świętości.
Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości.
Trzeba
rozpoznawać
znaki czasu w
świetle
modlitwy i
słowa Bożego
i
wypełniać
wezwania
Mojej Matki i wezwania Mojego
umiłowanego sługi
Jana
Pawła
II,
i modlić się,
i
pokutować
w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich.
Słowo
z Pisma
odnoszące się
do
Kościoła Świętego
i
chrześcijan:
Hi
30,17-31.40 (i w pewien sposób cała Księga
Hioba)
oraz: 1 P 1,1-12 (a także
dodatkowo do wiersza 25)
(Nasuwają się
pewne porównania z III
częścią
Tajemnicy Fatimskiej).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin