Jezus o adoracji, cielesności (18-25-XI-1989).pdf

(36 KB) Pobierz
Sobota 18.XI.1989 r., godz. 23 (Szczecin)
JEZUS do ALICJI LENCZEWSKIEJ:
Adoracja to
dać się pochłonąć
Bogu i
wchłaniać
Go
w siebie. To jest sensem i celem
twego istnienia. To jest twoim istnieniem prawdziwym.
Każda sekunda twego ludzkiego życia jest ci dana po to, abyś napełniała się Mną.
Nigdy nie naprawisz tego, co tu stracisz, nie korzystając z szansy, jaką
ci
daję.
Zawsze będziesz o tyle uboższa we Mnie, ile tu zmarnujesz.
Najwięcej lub nawet wszystko traci ten, co idzie za głosem egoizmu i zapatrzenia
w siebie. Najwięcej zyskuje ten, kto oddaje Mi wszystko i siebie samego.
Wtorek 21.XI.1989 r., godz. 7.45 | (podczas
XIV stacji drogi krzyżowej)
Im prędzej pogrzebiesz to, co w tobie cielesne, tym prędzej dusza twoja będzie
uwolniona. Tym bardziej
Ja w tobie
stanę się wolny, by dać życie tym, za których się
modlisz.
Sobota 25.XI.1989 r., godz. 12.40 (Szczecin)
Moja miłość zawsze cię
otacza i broni z
ogromną
gorliwością. Z
gorliwością
i
oddaniem aż do ofiary z siebie
na
krzyżu, by cię ocalić
na
życie
wieczne w
pełni
szczęścia.
Moja miłość jest ofiarna, troskliwa, zawsze obecna, szanująca twoją wolność
i
dlatego tak wieloma sposobami zabiegająca o twoje ocalenie i dobro.
Moja miłość pragnie dawać
ci
nieskończone szczęście od chwili twego zaistnienia
po wieczne czasy. Wszelki trud, wszelkie zranienia i wszelki ból, jakich zaznajesz
na ziemi, są ci dane i dopuszczone, by cię ocalić
i
ubogacić
na
wieczność w Moim
Domu.
Bronię
cię i otaczam, by cię uchronić
i
ocalić przed tobą samą: przed tym, co jest w
tobie
twoją skłonnością
do
zła, nieroztropnością
i
twoją ślepotą.
Bronię cię przed twoją cielesnością: egoizmem, pychą
i
próżnością, posługując się
sytuacjami zewnętrznymi, aby przywoływały cię
na
drogę
zbawienia i
świętości.
Aby uczyły cię roztropności, miłości
i
miłosierdzia wobec braci, którzy w podobnym
trudzie i bólu podążają ku swemu przeznaczeniu we Mnie.
Z niczym nie da się porównać na ziemi miłości
i
szczęścia, jakie chcę dać
tobie - i
z niczym, do czego zdolna jest ludzka wyobraźnia.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin