Bye Bye Bird.pdf

(53 KB) Pobierz
Bye Bye Bird
Sonny Boy Williamson and The Yardbirds
Lick 1
j ‰ œj ‰ œ ‰ j
4
&
4
œœœœ œ œ œœ œ
œ œœ œ
œ
œ
I
1
F
2
I
2
F
2
I
2 123 123 123 123
I
F I
F
3
j‰
œœœ
œœœ œœœœ
œœœ
I F F I
1
F
2
I
2
F
2
123 123 123
ta
ta
Lick 2
j
j ‰ œ ‰
œ ‰ œj œ œ œj ‰
& œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
I
2
I
F I
F
123 123 123
I
1
F
2
I
2
I
2
I F F
123
123 123
123
ta
ta
5
&
w
F
1
7
˙
œ
I
1
œ
F
2
œ
I
2
œ
F
2
Lick 3
j
j ‰ œ ‰
œ ‰ œj œ œ œj ‰
& œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
I
2
I
F I
F
123 123 123
I
1
F
2
I
2
F
2
I F F
123
123 123
123
ta
ta
9
j œ ‰
& bœ ‰ œ œ ‰ œ J
J
A
A
A
I
2 3
I
2 3
3
11
Lick 4
j j
& nœ ‰ œ ‰ ‰ œj œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
I
123
I
I
1
F
2 123
I
2 12
I
I
123
j œ
œ bœ ‰ œ
œ œ œ
A
A
I
2 3
I
2 3
I
2
F
2
I
1
j‰ Œ
œœœœœœ œ
F
2
I
1
F
2
I
2
F
2
I
2
Zgłoś jeśli naruszono regulamin