Dzialalnosc edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce miedzywojennej.pdf

(4582 KB) Pobierz
© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 420 • fax 012 42 30 038
wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
http://www.ignatianum.edu.pl
Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na dzia-
łalność statutową Wydziału Pedagogicznego WSFP „Ignatianum”
w Krakowie w 2009 r.
Recenzenci
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Prof. dr hab. Mieczysław J. Adamczyk
Redakcja
Ewa Wieczorek
Projekt okładki i stron tytułowych
Jadwiga Mączka
ISBN 978-83-7614-088-9 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7505-489-7 (WAM)
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. 012 62 93 200 • fax 012 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
DZIAŁ HANDLOWY
tel. 012 62 93 254-256 • fax 012 43 03 210
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
http://WydawnictwoWam.pl,
tel. 012 62 93 260, 012 62 93 446-447 • fax 012 62 93 261
Drukarnia Wydawnictwa WAM • ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
Spis treści
Skróty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.
Krucjata Eucharystyczna wśród dziecięcych
i
młodzieżowych organizacji II Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . .
1.1.
Dziecięce i młodzieżowe organizacje II RP
. . . . . . . . . . . . .
1.1.1.
Organizacje wyznaniowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.
Organizacje polityczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3.
Organizacje społeczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.
Powstanie i rozwój Krucjaty Eucharystycznej
. . . . . . . . . .
1.2.1.
Początki organizacji na Zachodzie
. . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.
Pierwsze placówki w Polsce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
26
31
39
43
43
50
2.
Podstawy programowe działalności
Krucjaty Eucharystycznej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.1.
Inspiracje dla programu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.1.1.
Koncepcje wychowawcze jezuitów
. . . . . . . . . . . . . . 61
2.1.2.
Specyficzny charakter polskiej religijności
. . . . . . . . 64
2.1.3.
Pedagogika katolicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.1.4.
Pedagogika Nowego Wychowania
. . . . . . . . . . . . . . .
71
2.2.
Główne założenia programowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
2.3.
Struktura Krucjaty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
2.3.1.
Kadra prowadząca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
2.3.2.
Członkowie Krucjaty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.4.
Główne formy działalności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.4.1.
Działalność organizacyjno-wychowawcza
(zebrania, „Dzień Krucjaty”)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Zgłoś jeśli naruszono regulamin