polki-spelnione-profesjonalistki-rodzinne-panie-domu-czy-obywatelki-swiata-dominika-maison-katarzyna-pawlikowska-Ebookpoint.pl.pdf

(14209 KB) Pobierz
POLKI
SPEŁNIONE
PROFESJONALISTKI,
RODZINNE
PANIE
DOMU
czy
OBYWATELKI
ŚWIATA?
KATARZYNA
PAWLIKOWSKA
DOMINIKA
MAISON
ebookpoint kopia dla: Karolina Sulimierska gagalady@wp.pl G0310209674
##7#52#aSUZPUk1BVC1FYm9va1BvaW50L0hlbGlvbg==
ee54285d789af3685330459125a77b6d
e
ebookpoint kopia dla: Karolina Sulimierska gagalady@wp.pl G0310209674
##7#52#aSUZPUk1BVC1FYm9va1BvaW50L0hlbGlvbg==
ee54285d789af3685330459125a77b6d
e
ebookpoint kopia dla: Karolina Sulimierska gagalady@wp.pl G0310209674
##7#52#aSUZPUk1BVC1FYm9va1BvaW50L0hlbGlvbg==
ee54285d789af3685330459125a77b6d
e
Recenzenci
Anna Domaradzka
Tomasz Sobierajski
Redaktor prowadząca
Kaja Kojder-Demska
Redakcja
Zofia Wieluńska
Redakcja techniczna
Zofia Kosińska
Korekta
Michał Zgutka
Projekt okładki i stron tytułowych
Elżbieta Chojna
Skład i łamanie
Grafini DTP
ISBN 978-83-235-
1698-9
(PDF)
© Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014
Publikacja dofinansowana przez Instytut Studiów Społecznych
im. Roberta Zajonca UW oraz przez Garden of Words
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4
www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl
Dział Handlowy WUW: tel. (48 22) 55-31-333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia
Wydanie 1
ebookpoint kopia dla: Karolina Sulimierska gagalady@wp.pl G0310209674
##7#52#aSUZPUk1BVC1FYm9va1BvaW50L0hlbGlvbg==
ee54285d789af3685330459125a77b6d
e
Zgłoś jeśli naruszono regulamin