Ajahn Brahm - Mądrość buddyjskiego mnicha.pdf

(1386 KB) Pobierz
REDAKCJA
: Natalia Paszko
SKŁAD
: Aleksandra Lipińska
PROJEKT OKŁADKI
: Aleksandra Lipińska
TŁUMACZENIE
: Karolina Bochenek
Wydanie I
BIAŁYSTOK 2019
ISBN 978-83-7377-975-4
Tytuł oryginału: Bear Awareness. Questions and Answers on Taming Your Wild Mind.
© 2017 Buddhist Society of Western Australia
© Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2017
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych,
kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja
85 654 78 06 – sekretariat
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt
===LxgqGCsZaltoUWlQYQs+W2lRY1RlVGYFMwE4WW1YbV1qDjkNPQ0=
Spis treści
Przedmowa
Nota od redakcji
1. Hahajana – unikalne podejście do medytacji
2. Misiowa świadomość
3. Czekanie na bezbolesny tyłek
4. Latając Budda Air
5. Codzienna życzliwość
6. Poprzez dym z kadzidła
7. Dhamma i Greg
Skróty
Słownik
O Ajahnie Brahmie
Przypisy
Przedmowa
Zadawanie pytań to dobra
kamma.
W
Cūlakammavibhaṅga sutta
(MN 135)
uczeń zapytał Buddę, dlaczego niektórzy ludzie są bogaci, a inni muszą
ciężko pracować i wciąż walczą o przetrwanie. Budda odpowiedział, że
wynika to z kammy z poprzedniego życia. Ci, którzy wcześniej byli skąpi,
w obecnym wcieleniu mogą być biedni.
Zapytano go również, dlaczego niektórzy są ładni, a inni tak brzydcy, że
nawet makijaż w najlepszym salonie urody nie uczyni ich bardziej
atrakcyjnymi. Budda odpowiedział, że brzydota w obecnym wcieleniu jest
kammicznym rezultatem złoszczenia się i drażliwości w poprzednim.
Następnie zadano mu pytanie o kammiczną przyczynę głupoty. Dlaczego
niektórzy muszą się tak bardzo przykładać do nauki, a nawet zatrudniać
prywatnych nauczycieli, a mimo to wciąż mają trudności z zaliczeniem
poszczególnych przedmiotów, podczas gdy inni wydają się w ogóle nie
starać, a i tak uzyskują najwyższe oceny? Budda odpowiedział, że
kammiczną przyczyną bycia głupcem jest NIEZADAWANIE PYTAŃ.
I stąd właśnie ta książka. Dziękuję wszystkim przyszłym geniuszom,
którzy zadali zamieszczone tu pytania. W następnym życiu nauka będzie
dla was banalnie prosta!
Ajahn Brahm
Perth, Australia
Zgłoś jeśli naruszono regulamin