Jurek T., Potyczka pod Koninem (24 IX 1331 r.).pdf

(2442 KB) Pobierz
In
tempore belli
et
pacis
In tempore belli et pacis
Homines - Loca - Res
Profesori Joanno Szymczak
Sexagesimum quintum diem natalem
quadragesimumque annum studiorum celebranti
Anno Domini MMXI
In
tempore belli et pacis
Ludzie - Miejsca - Przedmioty
Księga pamiątkowa
dedykowana
prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi
w 65-lecie urodzin
i
40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej
pod
redakcją
Tadeusza Grabarczyka
Anny Kowalskiej-Pietrzak
Tadeusza Nowaka
1~DiG
Warszawa 2011
11.DAWNICIWO
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
(Umowa nr 505/DWB/P/2010)
Redakcja:
Grażyna
Raj
Projekt
okładki:
Wioletta Szebesta
Skład
i
łamanie:
Mercurius, Olsztyn
©Copyright by Wydawnictwo DiG,
2010
ISBN
978-83-7181-656-7
Wydawnictwo DiG Sp. j.
01-524 Warszawa,
al.
Wojska Polskiego 4
DAWNICTWO
tel./
fax (+48
22)
839 08 38
-DiG
e-mail:biuro@dig.pl;http://www.dig.pl
Druk cyfrowy: TOTEM w
Inowrocławiu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin