8 tygodniowa dieta antycholesterolowa.pdf

(817 KB) Pobierz
"8 tygodniowa dieta antycholesterolowa"
Robert E. Kowalski
Centrum InformacyjnoReklamowe "CIR"
Warszawa
WPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO
Choroby układu krążenia powstające na tle miażdżycy uchodzą za największą
epidemię jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość.
W krajach ekonomicznie rozwiniętych średnio 50% wszystkich zgonów
powodowane jest tymi chorobami. Przyczyn należy szukać we współczesnym
modelu życia, cechującym się między innymi nieracjonalnym żywieniem, małą
aktywnością fizyczną i nasileniem codziennego stresu. Duży odsetek ludzi nie
jest w stanie przystosować się do takich warunków bytowania i płaci za nie
rozwojem nadciśnienia krwi, wysokim poziomem cholesterolu i innych lipidów
rozwojem nadciśnienia krwi, wysokim poziomem cholesterolu i innych lipidów
w surowicy, cukrzycą, jak również innymi chorobami. Wysokie poziomy
cholesterolu w surowicy i inne wymienione wyżej schorzenia zyskały miano
czynników ryzyka miażdżycy, bowiem ich istnienie wybitnie przyspiesza rozwój
tej choroby oraz zwiększa występowanie jej powikłań, w szczególności zawałów
serca i udarów mózgu.
Profilaktyka zawałów polega głównie na zwalczaniu czynników ryzyka
miażdżycy. Obniżanie podwyższonych poziomów cholesterolu w surowicy
należy do najważniejszych. W licznych badaniach wykazano, że obniżając
poziom złego cholesterolu można nie tylko zahamować rozwój miażdżycy, ale
spowodować nawet jej ustępowanie.
Ujawniono to badaniami radiologicznymi tętnic wieńcowych u pacjentów po
przebytych zawałach serca. Ci spośród nich, którzy poddali się konsekwentnie
leczeniu wysokich poziomów cholesterolu doświadczyli znacznej poprawy
ukrwienia mięśnia serca.
Zwalczanie wysokich poziomów cholesterolu okazało się również skuteczne na
skalę społeczną. Przeprowadzono na świecie szereg badań na dużych grupach
ludzi, w których wykazano, że leczenie hipercholesterolemi owocuje znacznym
zmniejszeniem
częstości zawałów serc.
Miażdżyca i zawał serca nie są obowiązkową ceną za rozwój cywilizacji.
Dowiodły tego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i inne kraje rozwinięte
ekonomicznie należące do kręgu kultury zachodniej. Od 1968 roku w USA i
nieco później w innych krajach częstość zawałów serca wyraźnie spada. W USA
zawały są obecnie o połowę rzadsze niż przed laty. Nastąpiło to w efekcie
wdrożenia kompleksu działań profilaktycznych zmierzających między innymi
do racjonalizacji żywienia i obniżania poziomu cholesterolu w surowicy.
W odmiennej sytuacji jest Polska i inne kraje Europy wschodniej. Zaniedbanie w
minionych latach profilaktyki kardiologicznej owocuje systematycznym
wzrostem umieralności na chorobę zawałową w tych krajach. Polska należy pod
tym względem do krajów przodujących. Podjęcie właściwych działań
zapobiegawczych staje się więc palącą koniecznością.
Nieodzownym warunkiem profilaktyki chorób układu krążenia jest
uporządkowanie stylu życia wyrażające się głównie w racjonalizacji żywienia,
unikaniu palenia tytoniu i nadużywania alkoholu oraz zwiększeniu aktywności
fizycznej. Dokonać tego powinien każdy we własnym zakresie korzystając z
rzetelnych informacji i wytycznych pochodzących z wiarygodnych źródeł. Za
mało jest właściwych publikacji na ten temat w Polsce.
Książka Roberta E. Kowalskiego na temat leczenia hipercholesterolemi jest
cenną pozycją wypełniającą częściowo lukę na naszym rynku wydawniczym. Jej
niebagatelną cechą jest to, że Autor doszedł do zrozumienia istoty profilaktyki
kardiologicznej poprzez własne doznania nie pozbawione dramatycznych
akcentów. Ciężka choroba serca w wieku 41 lat i dwukrotna operacja na
tętnicach serca nie uwieńczona zadowalającym rezultatem postawiły Autora
wobec dramatycznego wyboru: "Być albo nie być". Być za cenę zastosowania
we własnym życiu surowych wymagań profilaktyki miażdżycy, lub zgodzić się
na istotne skrócenie swego bytu za cenę utrzymania dotychczasowych nawyków
i modelu życia. Autor dokonał słusznego wyboru z bardzo dobrym skutkiem.
Jest przykładem dla innych, stojących wobec podobnego dylematu. A jest ich
bardzo wielu. Trafiający do
przekonania opis własnych doznań Autora może być cenną zachętą do
wytrwania dla tych co zwątpili w sens profilaktyki.
Autor nie ogranicza się rzecz jasna do kreślenia słów zachęty czy pocieszenia.
Podaje wypróbowane przez siebie sposoby obniżania poziomu cholesterolu w
surowicy. Mają one pełne uzasadnienie naukowe. Mnożą się doniesienia w
piśmiennictwie lekarskim o korzystnym działaniu otrąb owsianych. Ich
systematyczne spożywanie w ramach prawidłowo przestrzeganej diety
przeciwmiażdżycowej może mieć duże znaczenie zdrowotne.
Drugą metodą stosowaną przez Autora jest systematyczne spożywanie niacyny.
Ta witamina znana jest jako skuteczny lek obniżający poziom cholesterolu w
surowicy. Jej stosowanie wymaga jednak pewnej umiejętności. Decyzję o
wyborze tej właśnie metody leczenia powinien podjąć lekarz. Autor zresztą
wielokrotnie podkreśla w swej książce, że zastosowanie leczenia
farmakologicznego wymaga decyzji lekarskiej.
Podkreślenia wymaga sens tytułu książki. "8mio tygodniowa kuracja
Podkreślenia wymaga sens tytułu książki. "8mio tygodniowa kuracja
przeciwcholesterolowa" oznacza, że można obniżyć poziom cholesterolu w
ciągu 8 tygodni. Nie oznacza natomiast możliwości zakończenia tej kuracji po 8
tygodniach. Hipercholesterolemię trzeba leczyć przez całe życie, co zresztą
podkreśla także i Autor.
Jako lekarz zajmujący się od kilkudziesięciu lat leczeniem hipercholesterolemi
polecam tę książkę wszystkim, których poziom cholesterolu wymaga
odpowiedniej interwencji.
Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
Oto co mówią czytelnicy o 8tygodniowej kuracji przeciwcholesterolowej "Zrobił
Pan tyle dla mnie dobrego! Poziom mego cholesterolu spadł z 225 do 162.
Jestem niezmiernie Panu wdzięczny za pomoc w osiągnięciu tych wyników". Dr
Ian Brown;
Beverly Hil s, California
"Kupno książki Pana nie było tak niewielkim wydatkiem, a jednak stosując plan
opisany w niej prawie co do joty, obniżyłem poziom cholesterolu w organiźmie
z 308 do 188 i to jedynie w przeciągu 6 tygodni". J Keith Shackelton; Rancho
Palos, Verdes, California
" Z 289 mg/dl poziom cholesterolu spadł mi do 174. Obydwoje, ja i lekarz,
byliśmy zaskoczeni. Powiedział mi, że to niesamowite. Jednocześnie, tak jak
Pan powiedział, nastąpiła utrata wagi z 91 kg do obecnych 81 i wydaje mi się, że
nadal chudnę". P Del Giudice; Convent Station, New Jersey
"Dostałem Pana książkę 9go maja na moje 61 urodziny. Odczyt cholesterolu w
kwietniu wynosił 310, 17 lipca spadł do 141. Był
to spadek o 54,5%. Serdecznie Panu za to dziękuję". Adam J
Herman; Cumberland Center, Maine
"Stosuję program Pana od trzech miesięcy. Poziom mego cholesterolu obniżył
"Stosuję program Pana od trzech miesięcy. Poziom mego cholesterolu obniżył
się o 32%. Wynosi teraz 202, a zawsze dochodził do 300. Chciałbym
podziękować Panu za umożliwienie mi osiągnięcia celu i wyników, które
wydawały mi się nieosiągalne".
Robert E Kushel ; Glen cove, New York
"Dziękuję bardzo za umożliwienie mi obniżenia poziomu cholesterolu". Virginia
Picard; Lawrence, Massachussets
"Przeczytałem i zastosowałem rady z książki pana Kowalskiego. Poziom mego
cholesterolu spadł z 284 do 182 w ciągu 8 tygodni. Mam 173 cm wzrostu, moja
waga zmalała z 73 kg do 6869
kg i nadal utrzymuję się na tym samym poziomie". Robert W.
Marling; Libertyvil e, Il inois
"Serdecznie dziękuję za Pana książkę, która okazała się dla mnie zbawieniem. W
połowie kwietnia, dzień przed rozpoczęciem Pana programu poziom mego
cholesterolu wynosił 250, a HDL'u 73, równe proporcji 3.4. Trzy dni temu
odczyt wynosił 204 dla cholesterolu, 73 HDL'u, czyli proporcja równa 2.8.
Jeszcze raz dziękuję za tę książkę. Czuję, że przedłużyła mi ona życie".
Fred P Kreis, Jr; Treasure Island, Florida
"Zakończyłem ostatnio Pana 8tygodniową kurację przeciw cholesterolowi i z
przyjemnością donoszę, że daje ona rezultaty.
Poziom mego cholesterolu spadł o 54 jednostki". M C El is;
Birmingham, Alabama
"Wiernie stosowałam Pana rady. W ciągu dokładnie 3 tygodni mój poziom
cholesterolu spadł o 40 jednostek. Najważniejsze dla mnie jednak okazało się to,
że poprawił się mój poziom HDL'u, LDL'u i ich proporcja z 6.2 na 3.6. Jestem
zachwycona. Dieta wcale nie jest trudna, ma w sobie dużo sensu i co
najważniejsze działa! Chciałam podzielić się z Panem moimi ekscytującymi
wiadomościami i podziękować. Polecam wszystkim Pana książkę.
Czuję się wspaniale". M Yvonne Thomas; Hil sboro Beach, Florida
Zgłoś jeśli naruszono regulamin