diet52.pdf

(1468 KB) Pobierz
Tytuł oryginału: The 5:2 Fast Diet Cookbook:
150 Easy Fat-Burning Recipes Under 300 Calories
Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek
Projekt okładki: Jan Paluch
ISBN: 978-83-246-9644-4
Copyright © 2013 by Samantha Logan
All Rights Reserved, No part of this book may be reproduced in any manner without the express
written consent of the publisher, except in the case of brief excerpts in critical reviews or articles.
Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A.
All rights reserved.
Skyhorse® and Skyhorse Publishing® are registered trademarks
of Skyhorse Publishing, Inc. ®, a Delaware corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani
za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://septem.pl/user/opinie/diet52
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail:
septem@septem.pl
WWW:
http://septem.pl
(księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
Kup książkę
Poleć książkę
Oceń książkę
Księgarnia internetowa
Lubię to! » Nasza społeczność
Spis tre ci
Wst p.
Dieta nieciągła oraz o tym, dlaczego system 5:2 się sprawdza
Rozdzia 1.
Śniadania i koktajle owocowe
Rozdzia 2.
Sałatki
Rozdzia 3.
Zupy
Rozdzia 4.
Mięsa i inne podstawowe źródła białka
Rozdzia 5.
Rozsądne dodatki
Rozdzia 6.
Propozycje wegetariańskie
Rozdzia 7.
Niskokaloryczne nagrody oraz słodkości i przekąski,
5
7
43
71
99
143
159
167
którymi można się delektować bez poczucia winy
3
Kup książkę
Poleć książkę
4
DIETA 5:2. 150 PROSTYCH PRZEPISÓW NA POSIŁKI PONIŻEJ 300 KCAL
Poleć książkę
Kup książkę
RO ZDZ IA
7.
Niskokaloryczne nagrody
oraz s odko ci i przek ski,
którymi mo na si delektowa
bez poczucia winy
Spójrzmy prawdzie w oczy! Wszyscy pragniemy natychmiastowej gratyfikacji.
Walka z pokusami podczas dni postnych diety bywa trudna, ale trwamy
w postanowieniu, ponieważ wiemy, że ograniczanie się w dłuższej perspek-
tywie czasowej wyjdzie nam na dobre i ostatecznie uda nam się schudnąć.
Ten rozdział powstał po to, by pomóc Ci osiągnąć postawione sobie cele
długoterminowe. Nikt nie jest doskonały i wszyscy od czasu do czasu zasłu-
gujemy na jakieś słodkie smakołyki. Na szczęście każdy deser opisany w tym
rozdziale ma nie więcej niż 200 kilokalorii!
Nie ustawaj w wysiłkach i nagradzaj się za to, że pilnujesz diety. A teraz
chodźmy na małe, słodkie co nieco!
167
Kup książkę
Poleć książkę
Zgłoś jeśli naruszono regulamin