Krypton S02E01 [2x01] Light-Years From Home (Napisy PL).txt

(37 KB) Pobierz
1
00:00:03,299 --> 00:00:05,599
Należy do twojego wnuka. Kal-Ela.

2
00:00:05,799 --> 00:00:09,800
Nazywam się Adam Strange.
Przybywam z planety Ziemia z przyszłoci.

3
00:00:10,000 --> 00:00:11,900
Musisz ocalić Supermana.

4
00:00:12,099 --> 00:00:15,400
Zostaniesz zwišzany z Lyssš.

5
00:00:15,599 --> 00:00:17,399
Witaj w rodzinie.

6
00:00:17,600 --> 00:00:19,800
Produkt waszego zwišzku. Cor-Vex.

7
00:00:20,000 --> 00:00:23,699
- Zależy ci na Lycie-Zod?
- Kocham jš.

8
00:00:23,899 --> 00:00:28,800
- Trzymaj się z dala od Lyty.
- Co wpływa na twój osšd.

9
00:00:29,000 --> 00:00:33,100
Nazywam się Jax-Ur. Miałam leczyć choroby.

10
00:00:34,000 --> 00:00:36,799
- Pamiętasz mierć swojej matki?
- To był wypadek.

11
00:00:37,000 --> 00:00:40,799
Też leciała tym cigaczem. Oryginalna ty.

12
00:00:41,000 --> 00:00:44,399
- Kim oni sš?
- Klonami. Jak ty, Nysso.

13
00:00:45,000 --> 00:00:49,200
Kto z przyszłoci przybył zniszczyć
Krypton przed narodzinami Supermana.

14
00:00:49,399 --> 00:00:52,600
Nazywajš go
kolekcjonerem wiatów. To Brainiac.

15
00:00:52,799 --> 00:00:58,500
Dzi rozpoczynacie życie wieczne.

16
00:00:58,700 --> 00:01:02,899
Co, czego nie da się zabić,
można pokonać tylko niezniszczalnš broniš.

17
00:01:03,100 --> 00:01:04,900
To Doomsday.

18
00:01:05,099 --> 00:01:09,500
- Kim jeste?
- Generał Zod. Największy wróg Supermana.

19
00:01:09,700 --> 00:01:11,200
Przybyłem ocalić Krypton.

20
00:01:11,400 --> 00:01:13,000
To ty.

21
00:01:14,099 --> 00:01:15,700
Jestem twoim synem.

22
00:01:15,900 --> 00:01:19,099
Ród Zodów, Ród Elów. Jeste moim synem.

23
00:01:19,299 --> 00:01:20,900
Przybyłem z ofertš.

24
00:01:21,099 --> 00:01:25,700
Wszechwiat może być twój,
jeli ja dostanę Krypton.

25
00:01:25,900 --> 00:01:29,099
- Dru-Zod?
- Chyba nie przybył, by ocalić Krypton.

26
00:01:29,299 --> 00:01:32,700
- Tylko by nim władać.
- Matko, nie rób tego.

27
00:01:32,900 --> 00:01:34,400
Musisz dokonać wyboru.

28
00:01:37,299 --> 00:01:41,400
Strefa fantomowa.
Wymiar poza czasoprzestrzeniš.

29
00:01:41,599 --> 00:01:43,000
Kocham cię!

30
00:01:43,200 --> 00:01:45,099
Seg!

31
00:01:47,500 --> 00:01:50,900
Jego powięcenie nie zostanie zapomniane.

32
00:01:51,099 --> 00:01:53,000
Brainiaca już nie ma.

33
00:01:53,200 --> 00:01:55,799
Klękajcie przed Zodem!

34
00:01:57,299 --> 00:01:59,000
Drodzy Kryptonianie,

35
00:02:00,299 --> 00:02:05,299
pół roku temu zebralimy się,
by powitać wit nowej ery.

36
00:02:06,099 --> 00:02:09,500
Stanšłem przed wami,
człowiek z przyszłoci,

37
00:02:10,400 --> 00:02:14,400
z wizjš przyszłoci: odbudować Krypton

38
00:02:14,900 --> 00:02:17,599
udoskonalony nie do poznania.

39
00:02:17,800 --> 00:02:22,500
Wiedziałem, że tylko jednoć
i równoć uleczy podziały

40
00:02:22,699 --> 00:02:24,900
podziały i zabezpieczy naszš przyszłoć.

41
00:02:25,099 --> 00:02:28,500
Pragnę wam teraz podziękować.

42
00:02:30,699 --> 00:02:32,400
Prosto w wacka...

43
00:02:35,500 --> 00:02:38,800
Ponieważ choć to ja
przewodziłem naszym wysiłkom,

44
00:02:39,000 --> 00:02:44,000
to wasza siła sprawiła,
że Krypton faktycznie zmienił się

45
00:02:44,199 --> 00:02:46,000
nie do poznania.

46
00:02:46,800 --> 00:02:51,099
A perfekcja leży w zasięgu naszych ršk.

47
00:02:52,500 --> 00:02:56,599
Jestemy gotowi zajšć
należne nam miejsce poród gwiazd.

48
00:02:56,800 --> 00:03:02,099
I wypełnić naszš powinnoć, jakš jest
szerzenie kryptońskiego ekscepcjonalizmu

49
00:03:02,300 --> 00:03:05,599
w roli władców galaktyki.

50
00:03:06,699 --> 00:03:09,699
A wy, separatyci na Wegthor,

51
00:03:09,900 --> 00:03:15,800
wiedzcie, że dzięki wysiłkowi, odwadze
i powięceniu prawdziwych Kryptonian,

52
00:03:16,000 --> 00:03:19,900
zmiażdżymy waszš zdradzieckš rebelię!

53
00:03:20,099 --> 00:03:23,199
A nie ma większego powięcenia

54
00:03:23,400 --> 00:03:26,300
niż to mojego ojca, Seg-Ela,

55
00:03:26,500 --> 00:03:30,300
który oddał życie, bymy ujrzeli

56
00:03:31,599 --> 00:03:33,599
lepsze jutro.

57
00:03:34,099 --> 00:03:36,199
Lepsze jutro!

58
00:03:37,500 --> 00:03:43,599
Pomóżcie nam zbudować lepsze jutro,
informujšc o rebeliantach na Wegthor

59
00:03:43,800 --> 00:03:46,900
dowódcy Sagitari swojego dystryktu.

60
00:03:47,900 --> 00:03:52,800
Dzięki waszej pomocy
zbudujemy silniejszy Krypton.

61
00:03:57,900 --> 00:03:59,900
Nie udzieliłem zgody...

62
00:04:00,099 --> 00:04:01,500
Widzicie co?

63
00:04:02,000 --> 00:04:03,599
Czysto.

64
00:04:09,599 --> 00:04:11,099
Dzięki.

65
00:04:13,599 --> 00:04:15,000
Co jest?

66
00:04:26,600 --> 00:04:29,699
KRYPTON

67
00:04:41,199 --> 00:04:43,500
Ależ ja nienawidzę tej planety.

68
00:04:43,699 --> 00:04:45,300
Ostrożnie.

69
00:04:45,500 --> 00:04:48,000
ciany majš uszy, a mrok oczy.

70
00:04:54,300 --> 00:04:55,699
Wyglšdasz na miłš.

71
00:04:56,199 --> 00:04:57,500
Może tak...

72
00:04:58,500 --> 00:05:00,300
trochę zwolnimy?

73
00:05:01,800 --> 00:05:04,399
Zaczniemy od przedstawienia się,

74
00:05:04,600 --> 00:05:08,100
ustalenia hasła bezpieczeństwa,
a póniej się zobaczy?

75
00:05:10,199 --> 00:05:12,600
Wyjanisz, dlaczego mnie tu sprowadziła?

76
00:05:14,000 --> 00:05:16,199
Oraz jak?

77
00:05:16,399 --> 00:05:19,000
Przerzuciła mnie przez ramię?

78
00:05:19,199 --> 00:05:22,600
Pomogli jej przyjaciele. Witaj, Adam.

79
00:05:24,199 --> 00:05:25,600
Mama Zed?

80
00:05:25,800 --> 00:05:28,500
Mama Zed? Jeszcze pogadamy.

81
00:05:30,100 --> 00:05:32,300
Zauważyłam cię podczas apelu.

82
00:05:32,500 --> 00:05:35,399
Przepraszam za maniery,
ale lepiej my niż Sagitari.

83
00:05:35,600 --> 00:05:38,399
Poradziłbym sobie z kilkoma.

84
00:05:44,199 --> 00:05:45,500
Val.

85
00:05:46,100 --> 00:05:47,600
Nyssa.

86
00:05:47,800 --> 00:05:49,399
Dzidziu.

87
00:05:49,600 --> 00:05:51,100
Cor-Vex.

88
00:05:51,899 --> 00:05:53,800
Syn mój i Sega.

89
00:05:54,600 --> 00:05:56,300
Syn Sega.

90
00:05:58,500 --> 00:06:01,600
- Może usišdziemy...
- Dotknšłe mnie!

91
00:06:03,500 --> 00:06:05,000
Dotknšł mnie!

92
00:06:10,199 --> 00:06:12,199
Czuję cię!

93
00:06:12,699 --> 00:06:14,800
Tak naprawdę!

94
00:06:15,000 --> 00:06:16,800
Jak prawdziwa skóra.

95
00:06:17,000 --> 00:06:19,300
Bo jestem prawdziwy.

96
00:06:19,500 --> 00:06:22,100
Nie jestem hologramem.

97
00:06:22,300 --> 00:06:24,399
Wróciłem ze strefy fantomowej.

98
00:06:25,600 --> 00:06:29,899
To wyjania tę szorstkš skórę. I smrodek.

99
00:06:30,500 --> 00:06:32,899
Gdzie byłe przez ostatnie pół roku?

100
00:06:33,100 --> 00:06:34,600
Powróciłem...

101
00:06:35,100 --> 00:06:36,600
do przyszłoci.

102
00:06:37,300 --> 00:06:40,100
Ale nie był to wiat, który pozostawiłem.

103
00:06:40,300 --> 00:06:43,899
Taki sam palant podbił też mojš planetę.

104
00:06:44,100 --> 00:06:45,600
Ale to nie wszystko.

105
00:06:45,800 --> 00:06:49,600
Chwilę póniej Brainiac
postanowił pożyczyć sobie moje miasto.

106
00:06:49,800 --> 00:06:52,600
- Brainiac?
- Tak, on.

107
00:06:54,699 --> 00:06:56,300
Co jest?

108
00:06:58,800 --> 00:07:01,800
Skoro Brainiac uciekł...

109
00:07:02,800 --> 00:07:04,899
To może Seg również.

110
00:07:05,100 --> 00:07:06,699
Chwilunia.

111
00:07:08,300 --> 00:07:10,100
Twierdzicie, że...

112
00:07:11,300 --> 00:07:13,000
Seg żyje?

113
00:07:25,399 --> 00:07:27,000
Halo?

114
00:07:33,199 --> 00:07:34,899
Seg!

115
00:07:37,199 --> 00:07:39,500
- Mów!
- Lyta!

116
00:07:42,500 --> 00:07:44,000
Zod!

117
00:07:46,300 --> 00:07:48,100
Przestań!

118
00:07:51,600 --> 00:07:53,899
Ocknij się.

119
00:07:57,300 --> 00:07:58,899
Proszę.

120
00:08:14,000 --> 00:08:15,600
Proszę...

121
00:08:17,600 --> 00:08:20,500
Nich kto mi pomoże.

122
00:08:29,199 --> 00:08:30,899
Nie rozumiem.

123
00:08:31,899 --> 00:08:34,299
Zbudowałe projektor strefy fantomowej,

124
00:08:34,500 --> 00:08:36,299
ale nie możesz wydobyć z niej Sega?

125
00:08:36,500 --> 00:08:38,200
Zod zniszczył projektor.

126
00:08:38,399 --> 00:08:42,399
Próbowałem go odbudować,
ale Zod zajšł Fortecę.

127
00:08:45,200 --> 00:08:47,500
Trochę się tu pochrzaniło.

128
00:08:47,700 --> 00:08:49,100
Ale to nic.

129
00:08:49,600 --> 00:08:52,600
Wróciłem. I mam plan.

130
00:08:55,000 --> 00:08:58,100
Dobra, nie mam. Ale mógłbym wymylić.

131
00:08:58,299 --> 00:09:01,600
To nie będzie potrzebne. Już mamy plan.

132
00:09:01,799 --> 00:09:03,100
Weghtor.

133
00:09:05,600 --> 00:09:08,399
- Czy to hasło bezpieczeństwa?
- To księżyc.

134
00:09:09,100 --> 00:09:10,899
Jeden z trzech wokół Kryptona,

135
00:09:11,100 --> 00:09:14,799
ale tylko on jest
samowystarczalnš koloniš.

136
00:09:15,000 --> 00:09:17,899
Jedyne państwo-miasto
nad którym Zod nie ma kontroli.

137
00:09:18,100 --> 00:09:19,700
Dom ruchu oporu.

138
00:09:19,899 --> 00:09:22,200
Dziwne, że w ogóle jaki zmontowalicie.

139
00:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin