Im starszy, tym lepszy. Co zrobić, by twój mózg rozwijał się wraz z wiekiem - Ernst Poppel.pdf

(1272 KB) Pobierz
Published originally under the title Je älter desto besser
© 2010 by gräfe und unzer verlag gmbh, München
Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2013
All rights reserved
Projekt okładki: Olga Reszelska
Na okładce: © ULTRA_GENERIC / iStockphoto; © laflor / iStockphoto
Redaktor prowadzący: Aleksandra Motyka
Redakcja: Agnieszka Frankiewicz, Magdalena Weimer
Konwersja do formatów EPUB i MOBI: Małgorzata Widła
ISBN 978-83-63621-59-9
Wydanie I, Kraków 2013
Wydawnictwo Esprit SC
ul. św. Kingi 4, 30-528 Kraków
tel./fax 12 267 05 69
e-mail:
sprzedaz@esprit.com.pl
ksiegarnia@esprit.com.pl
biuro@wydawnictwoesprit.com.pl
Księgarnia internetowa:
www.esprit.com.pl
Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,
słowo „profesor” pochodzi od łacińskiego terminu proffesio, który
oznacza również oświadczenie publiczne, deklarację. W niniejszej
książce zawiera się następujące oświadczenie: starość wzbogaca życie
zarówno pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa.
Nie musimy tutaj podkreślać przekonania, że powszechnie starość
postrzega się zupełnie inaczej. Tym uprzedzeniom sprzeciwiają się
jednak współczesne wnioski z badań nad mózgiem, jak również
tysiącletnie doświadczenia. Zgodnie z nimi, ludzie starsi mają w wielu
względach przewagę nad młodymi. Niemniej jednak muszą podjąć
wysiłek, aby ten fakt należycie wykorzystać. To jest – poza
pozytywnym spojrzeniem na starość – nasza druga myśl przewodnia.
Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy
poświęcony jest konkretnemu twierdzeniu, na przykład, że osoba
w starszym wieku może wciąż się uczyć lub dobrze wyglądać.
W każdym wypadku dowodzi się, że życie zyskuje na jakości wraz
z upływem kolejnych lat. Wstępnej tezie towarzyszy raport naukowy,
spisany chronologicznie przez współautorkę, dziennikarkę medyczną,
która zaglądała przez ramię profesorowi prowadzącemu badania oraz
poznawała historię jego życia. Powiązanie między badaniami mózgu
i osobistymi doświadczeniami odgrywa w niniejszej książce istotną rolę,
ponieważ tezy i idee, również w nauce, nie powstają w próżni, ale
zawsze wiążą się z życiem.
Raport z badań za każdym razem uzupełniają przemyślenia
pierwszego autora, pozwalające sprawdzić, czy postawione tezy można
zastosować również w praktyce. Aby ułatwić Czytelnikowi
wykorzystanie wartościowych wniosków we własnym życiu, raporty
i refleksje opatrzono praktycznymi wskazówkami. Każdy rozdział
kończy się wypowiedzią pewnej osobistości życia publicznego
dotyczącą konkretnego zagadnienia, względnie jej ogólną refleksją na
temat starości. W ten sposób treść została dopełniona indywidualnym
spojrzeniem na kwestię starzenia.
Á propos dopełnienia: żaden z dziesięciu rozdziałów niniejszej
książki nie jest oderwany od pozostałych; wszystkie tworzą krąg
symbolizujący również życie człowieka. Nasze istnienie się rozpoczyna
i podejmujemy naukę. Doświadczamy teraźniejszości i chwili.
Przywiązujemy wagę do naszej powierzchowności i kształtujemy swoje
życie poprzez czyny i słowa. Nie zawsze odnosimy sukcesy, ale dzięki
temu, że uczymy się akceptować siebie, udaje się nam radzić sobie
z porażkami. Dziwimy się i ustalamy własne kryteria. Wraz
z nabywaniem wszystkich tych zdolności zyskujemy być może nawet
mądrość. Jednak na tym książka się nie kończy, ponieważ dochodzimy
do rozdziału dziesiątego: zaczyna się coś nowego. Niezależnie od
naszego wieku. Tym samym rozdział dziesiąty przechodzi ponownie
w rozdział pierwszy. Ten cykl życia odkrywamy w okresie starości, tak
więc nazywamy go po prostu Kołem Starości, które, mamy nadzieję,
będzie dla Czytelników źródłem cennych rad.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin