Quicksilver Highway 1997 DVDRip XViD.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{1}25
{14}{115}T3umaczenie: Cisek, porawki mile|widziane. Mi3ego ogl1dania.
{185}{285}T3umaczenie dedykowane mojej|najs3odszej ukochanej Madzi @->--
{285}{385}Synchro i korekta: Golfi
{815}{914}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{915}{980}Super, jest przebita.
{1045}{1080}Dojechalimy jua?
{1137}{1230}Tak. Mówi3em ci, ae powinnimy j1|zmienię po weselu.
{1245}{1300}Nigdy tego nie zapomnź.
{1410}{1450}Kocham ciź, Kerry.
{1532}{1590}Ja ciebie równiea, ciasteczko.
{1645}{1687}Jak ja nie cierpiź samochodów.
{1730}{1845}- Jest co do zjedzenia?|- Zosta3 tylko kawa3ek tortu weselnego.
{1850}{1995}- Oszczźdzam go na nasz1 pierwsz1 rocznice.|- Muszź ię do najbliaszego miasteczka.
{2000}{2082}- Za jakie pó3 godzinki wrócź samochodem.|- Przykro mi.
{2087}{2150}Kochanie, to nie twoja wina.
{2355}{2435}To jedna z tych strasznych historii,|wiesz?
{2460}{2540}- A o czym?|- Jak ta o szkolnej cheerleaderce
{2545}{2622}i graczu footbolowym|kiedy siź zatrzymali,
{2627}{2715}pónym wieczorem, na rodku pustyni w miejscu|zapomnianym przez samego diab3a.
{2740}{2835}I nie mogli uruchomię samochodu,|bo zabrak3o im benzyny.
{2847}{2915}- Kerry, przestań.|- A on j1 tam zostawi3,
{2922}{3022}a ona zamknź3a wszystkie drzwi,|bo strasznie siź ba3a.
{3040}{3117}- Mówiź powaanie.|- Zasnź3a i zbudzi3 j1
{3122}{3237}przeraliwy dwiźk, który dochodzi3|z dachu samochodu.
{3242}{3342}Okaza3o siź, ae to paluszki,|które naleaa3y do jej ch3opaka,
{3350}{3417}który zosta3 powieszony|na drzewie nieopodal.
{3422}{3480}Kerry, czemu mi to opowiadasz?
{3532}{3645}Aby mog3a docenię sarkastyczny|humor twojego mźaa.
{3657}{3710}To twoja noc polubna.
{3725}{3805}- To nasza noc polubna.|- To mia3am na myli.
{3872}{3940}Lepiej jua pójdź,|bo nied3ugo zacznie siź ciemniaę.
{3945}{4062}Moae powinnimy poczekaę na pomoc.|Moae tu byę tak romantycznie.
{4087}{4225}Nie, m1a bierze odpowiedzialnoę|za swoj1 piźkn1 aonź.
{4250}{4340}- Szybko wrócź. Obiecujź.|- Nie odchod.
{4345}{4435}Kochanie, zostań tutaj|opiekuj siź samochodem, moae...
{4455}{4530}moae pojawi siź|jaki policjant lub kto inny.
{4535}{4585}- Uwaaaj na auto.|- Dlaczego?
{4625}{4655}Bardzo mieszne.
{4807}{4880}- I zamknij drzwi, okay?|- Przestań.
{4925}{4950}Tchórz.
{6310}{6335}O nie.
{8877}{8940}Czy okaza3em siź zbawc1 pani aycia?
{9037}{9110}Nie, mój m1a poszed3|po now1 oponź.
{9117}{9202}Widzź co siź sta3o.|Stara bryka nie da3a rady
{9207}{9260}w ten bardzo waany dzień.
{9330}{9425}Spokojnie.|Nie ma potrzeby tego robię.
{9440}{9552}Pomoc przybździe.|Nie masz nawet karty cz3onkowskiej.
{9597}{9665}Musisz byę bardzo g3odna.
{9950}{10052}- Kerry zaraz tu bździe.|- Z pewnoci1. Poczekamy tu na niego.
{10102}{10192}- To by3oby mi3e. Dziźkuje.|- Proszź bardzo.
{10885}{10935}Usi1d, proszź.
{10947}{11050}Delektuj siź posi3kiem przyrz1dzonym|przez samotnego wźdrowca.
{11410}{11485}- Kim jeste?|- Quicksilver.
{11492}{11600}Aaron Quicksilver. A ty kim jeste?
{11617}{11687}Olivia Harmon...|Nie, Parker.
{11692}{11782}- Od dzi Olivia Parker.|- Gratulacje.
{11840}{11950}- Mieszkasz tutaj?|- Ayjź wszździe.
{12040}{12070}Czym siź zajmujesz?
{12122}{12200}Jestem operatorem tego.
{12232}{12280}Mam na myli, czym zarabiasz na aycie?
{12337}{12440}Cóa, jestem kolekcjonerem|zbieram róane obiekty...
{12460}{12602}fakty, opowieci. Podróauje przez Amerykź|poszukuj1c jej serca.
{12615}{12752}- Co jak Charles Kuralt?|- Nie, szukam prawdziwej Ameryki,
{12760}{12900}a nie idei. S3owa,|jźzyki, czarne serca.
{12907}{13017}Mroczne strony kaadej rasy,|które próbuj1 siź wzajemnie oszukaę.
{13052}{13135}Ja biorź wiat3o kaadego mrocznego dnia.
{13145}{13237}Jak czaruj1co... Optymistka.
{13245}{13340}Cóa, Pani Poppins...|Proszź mi wybaczyę, Pani Parker...
{13355}{13465}Jeli nie potrafi pani dostrzec czarnego serca Ameryki|jest pani lepa
{13470}{13562}albo g3upia. Nie ma|wiat3a bez mroku,
{13567}{13680}nie ma aycie bez mierci,|pokoju bez wojny,
{13687}{13745}nie ma Boga bez Szatana.
{13775}{13865}Znam ten kraj bardzo dobrze.
{13872}{14007}Odwiedzi3em najg3źbsze i|najmroczniejsze miejsca tego kraju.
{14022}{14132}Jestem aeglarzem na tej rzece|czarnej jak asfalt.
{14142}{14272}Podróanikiem na Route 666.
{14515}{14555}Gdzie jest Kerry?
{14587}{14645}Moje pytanie to...
{14652}{14752}jak m1a móg3 pozostawię|piźkn1, i ciźaarna aonź
{14760}{14852}samotnie na tym piaszczystym|okrutnym pustkowiu?
{14877}{14977}- Poszed3 po pomoc.|- Wybacz, muszź ciź przeraaaę.
{14982}{15037}Gdzie siź podzia3y moje maniery?
{15060}{15130}Proszź... ogrzej siź.
{15167}{15270}Damy ma3emu Kerry'emu troszkź czasu|nim siź tutaj pojawi.
{15305}{15430}- Nie powinnam go puszczaę.|- Moae nie powinna s3uchaę tego ma3ego g3osu.
{15435}{15562}Instynkt lubi szeptaę|róane rzeczy do ucha.
{15587}{15610}Co?
{15622}{15702}Opowiedzieę ci jedna z historii|któr1 mam w kolekcji?
{15737}{15815}- Nie jest pewna.|- Mylź, ae tak.
{15820}{15912}to o zgrzytaniu zźbami,|jak teraz twoje.
{15917}{16020}To prawdziwa historia.|Jestem pewien, ae znajdziesz w niej...
{16025}{16095}moae swego rodzaju ostrzeaenie.
{16112}{16222}Dlatego musisz j1 us3yszeę.|Wydarzy3a siź niedaleko st1d.
{16250}{16307}Porodku ziemi niczyjej.
{16450}{16500}Lita, kochanie, s3yszysz mnie?
{16530}{16630}Mam nadziejź, ae mnie s3yszysz.|Nie dam rady dzisiaj wrócię do domu.
{16657}{16762}Ta burza piaskowa jest okropna.|I podróa jest niemoaliwa.
{16787}{16920}/- Bill, musisz byę dzisiaj.|- Co? Ledwie ciź s3yszź.
{16940}{17082}/- Przegapisz urodziny twojego synka.|- Nie chcź, ale tutaj jest koszmar.
{17100}{17160}/O którejkolwiek, ale dzisiaj.
{17165}{17305}Nic nie zrobiź kochanie. To natura.|To akt Boga.
{17315}{17385}Nawet ubezpieczalnia na to|nic nie poradzi.
{17390}{17515}/Rozumiem, ale bździesz to musia3|/wyt3umaczyę ma3emu. Masz tu, Jack'a.
{17520}{17577}Kochanie nie dawaj to telefonu Jacka'a.
{17617}{17745}/- Tato, obieca3e mi, ae bździesz.|- Wiem, Jack.
{17787}{17860}Czy tato kiedykolwiek nie dotrzyma3|danego tobie s3owa?
{17945}{18055}Pos3uchaj, za nic nie chcia3bym przegapię|urodzin mojego duaego synka.
{18062}{18170}- Mam dla ciebie super prezent.|/- Kocham ciź, tato.
{18175}{18260}Ja ciebie tea kocham, wielkoludzie.|Do wieczora.
{18272}{18345}Daj mamź do telefonu, Jack.
{18405}{18427}Jack?
{19887}{20045}/Ostrzeaenie: policja ostrzega,|aby nie podróaowaę po autostradzie...
{20062}{20167}/'Opowieci o Dwóch Miastach'|/autorstwa Charles'a Dickens'a. Ksiźga pierwsza.
{20172}{20240}/Powrót do aycia.|/Okres.
{20262}{20340}/To by3y najlepsze czasy,|/to by3y najgorsze czasy.
{20345}{20432}/To by3y czasy m1droci,|/to by3y czasy niewiadomoci.
{20437}{20535}/To by3y czasy wiary,|/to by3y czasy niewiary.
{20540}{20640}/To by3 czas wiat3a,|/to by3 czas ciemnoci.
{20645}{20732}/To by3a wiosna nadziei,|/to by3a zima zw1tpienia.
{20740}{20832}/Mielimy wszystko dla siebie,|/nie mielimy nic dla siebie.
{20837}{20865}/Zamierzalimy...
{20935}{20957}Co ty wyprawiasz?
{21042}{21097}- Dupek.|- Mia3e szczźcie.
{21112}{21150}Pozosta3o jeszcze osiem.
{21285}{21310}O rany.
{22385}{22472}Oszczźd sobie ęwiartkź.|Telefon nie dzia3a.
{22730}{22802}Zamknij te cholerne drzwi, Scooter.|Urodzi3e siź w stodole?
{22810}{22895}Dasz mi szansź kobieto,|mam pe3ne rźce roboty.
{22952}{23020}- Moae byę?|- To jua ostatnie?
{23025}{23122}Z wyj1tkiem Wilka. Przywi1za3em|go za pomp1 benzynow1.
{23127}{23220}O rany. Przyprowad tego biedaka|tutaj do rodka.
{23225}{23295}W radio mówili, ze zrobi siź|jeszcze gorzej.
{23300}{23367}Ta burza któr1 min13em|wygl1da ca3kiem le.
{23372}{23430}To tylko wilk. I ona o tym wie.
{23435}{23542}To nie kojot z Minnesoty. Tak to wygl1da.
{23845}{23952}- Macie klucz do tego?|- Tak, mam gdzie klucz.
{23975}{24070}Inaczej tego nie uruchomisz.|S3odkie prawda?
{24100}{24180}Tak, kosztuje 15,95 $|Wierzysz mi, prawda?
{24197}{24310}To nie tylko plastik.|Jest wykonane z solidnego metalu.
{24335}{24422}Za3oaź siź, ae siź potrafi3y by niele ugryę,
{24427}{24557}ale kto upuci3 je na pod3ogź ze trzy lata temu|i siź popsu3y.
{24577}{24712}Szkoda. Mój piźcioletni syn bardzo by siź ucieszy3|na ich widok.
{24717}{24805}- Nigdy nie widzia3em ich ze stopami.|- To by3a tak moda.
{24810}{24872}Ale ja nie widzia3em aa takich wielkich.
{24890}{24950}Szkoda, ae staruszka je upuci3a.
{24980}{25020}Tutaj jest klucz.
{25440}{25495}Paczkź King James Hundreds.
{25582}{25645}Za ma3o, Jim.
{25670}{25730}chyba nie moaesz mi zaufaę, co?
{25745}{25885}Nie sprzedam ci tej paczki|za ani jednego centa mniej.
{25910}{25952}Nie wci1a zepsute.
{25972}{25995}Ej, m3ody.
{26117}{26150}Dziźkujź panu.
{26265}{26390}Mogź je sprzedaę za 3.50, jeli je chcesz.|Pozbywamy siź tego starego sprzźtu.
{26410}{26497}- Otwieramy wideotekź.|- Nie zrobisz czego takiego.
{26502}{26582}Zamknij siź.|Ranisz moje uczucia.
{26587}{26655}Kaza3am ci przyprowadzię mojego wilka.
{26660}{26745}Myra, chcesz go w rodku,|to sobie go przyprowad.
{26872}{26945}Sprzedam ci go za 3 dolary, przyjacielu.
{26950}{27037}A za dolara moaesz tea mieę|psa z Minnesoty.
{27045}{27125}Kupiź tylko to co muszź i|zmywam siź st1d.
{27130}{27195}Nie zwaaaj na Myrź.
{27230}{27320}To tylko kupa marzeń w|górze zmartwień.
{27350}{27480}Ja mam raka a ona ma drobne.|Wiźc jako musimy z tym ayę.
{27495}{27520}Proszź.
{27595}{27715}Czemu nie wemiesz tych zźbów.|Twój syn bździe zadowolony.
{27727}{27755}Jeste pewien?
{27880}{27977}Mój prezent. Proszź bardzo, z3óa|mu najlepsze ayczenia urodzinowe ode mnie.
{27990}{28060}- Dziźkujź, zrobiź to.|- Przyjemnoę po mojej stronie.
{28290}{28317}Proszź pana...
{28352}{28375}Tak?
{28385}{28447}Móg3by mnie pan podwieę?
{28500}{28595}Daj spokój c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin